Andre links som er værd at besøge !


Qaanaaq, det ny Thule idag
Om atomulykken i Thule 1968
Thule / Vietnam veteran fortæller

Og til afveksling nogle der ikke bare handler om Grønland :

Æventyrerens tanker om Skabelsen

Vejkrucifix i Søllerød en forsommermorgen Danmark Dejligst Verdens centrum Verdens værste katastrofe Glasmosaiker i New York Sytten gode leveregler Korsvejen, Påskens billeder Se den før du dør . . Experter, skeptikere, kirken, ateiser er målløse Danmark er et gammelt kristent landEn spændende fremtid som Skibsofficer, der rejser over de store have. Prøv at se hvordan mine drenge begyndte
Mine tre sønner er skibsofficerer i MÆRSKDen norske videnskabsmand, filosof og eventyrer Thor Heyerdahl skrev: Enten er mennesket dumt, fordi det skaber civilisation og kalder det fremskridt. Eller Gud er dum, fordi han skabte en primitiv verden og sagde, at alt var godt.
Thor Heyerdahl samlede et hold vovehalse og trodsede eksperterne, sejlede i sivbåde og på tømmerflåde over oceanerne (Kon-Tiki) levede blandt naturfolk og påviste hidtil oversete sammenhænge mellem oldtidens kulturer og nu.

Mange siger idag: Religionen siger ikke moderne mennesker noget (nej, for ungdomsoprøret og pædagogerne afskaffede GUD) vi er idag så 'veloplyste' og udviklede at der ikke mere er brug for religion . . JO, måske mere end nogensinde, familier opløses, egoismen har aldrig været så dominerende, fængsler og sindssygehospitaler er overfyldte, selvmord øges, også blandt unge og helt små børn. Til sammenligning: Eskimoiske familier holder sammen under de mest barske livsvilkår, selv idag, og eskimoiske børn laver ikke ballade og hærværk, eskimoiske børn græder ikke.
"Gud er Gud om alle mand lå døde, Gud er Gud, om alle land lå øde" som der står i biblen !
Idag er det store tag-selv-bord i selviscenesættelse - eller egoisme, og går det galt er vi virkelig i vanskeligheder. Men Gud er det modsatte, her skal vi bare lytte og være stille, for GUD slipper os ikke, GUD tilgiver os, GUD elsker os, hvor alle andre svigter !! GUD giver os virkelig frihed, vi skal ikke leve op til stressende krav - kun lytte, og åbne os for GUD, som elsker os som vi er !

Da Jesus blev bebrejdet at han omgikkes "toldere og syndere" istedet for de "fine, ordentlige folk" som det forventedes, svarede Jesus "de raske har ikke brug for læge" !
Hvad anser vi os selv for ? Raske og perfekte - eller syndere ? Det er "troens mysterium" - for hvis vi synes vi er fejlfri, hvad er der så at gøre ? Men Jesus har allerede på korset Langfredag betalt med søm gennem hænder og fødder, for os - hvis vi tror på JESUS.

Mange beskylder uberettiget kirken og kristentroen for kvindefjendsk, men intet er mere forkert ! Kvinden har i kristentroen en ophøjet særstilling, fordi hun er betroet det vigtigste af alt: Nyt liv, børns sundhed og opvækst ! En almindelig ung ugift jomfru Maria fødte Guds søn Jesus - Gud som har skabt himmelen og Jorden og alt i Universet kan naturligvis også gøre en ugift jomfru med barn ! Og derfor er kvinden for alle gode kristne, og kirken, ophøjet, over manden, hun skal bære og forsvare det nye liv ! Manden er i dette kun kvindens tjener !
Her adskiller kristentroen sig fra Islam, Muslimer, Muhammedanere, som anser kvinder for mandens ejendom - endda småpiger og flere hustruer, som han har fuld ret over.

Kun kristentroen fortæller os at Gud giver os alle den frie vilje. Og ved at vælge det gode fremfor det onde i vores liv, bringer vi os tilbage til Gud, i stedet for at vi fortabes. Denne fortabelse, er et tab for alle, for hele verden, det har kristne mystikere skrevet om.
Men Jesus har også sagt at ikke een eneste af os vil blive glemt, og han vil søge de fortabte sjæle, for at få dem tilbage til livet !
Så meget betyder hver eneste af os for Gud, at han sender Jesus, sin søn, ud at finde os, og redde os fra evig pine og ensomhed !

TRO PÅ JESUS (betyder MIN ELSKEDE) SOM GUDS SELVSKABTE MENNESKEBILLEDE, GUDS SØN KRISTUS (betyder DEN UDVALGTE) FRELSEREN (FRELSE betyder FRI HALS, FRI FOR LÆNKER, FRI FOR DØDEN) ved Hans offer og død på korset satte han OS FRI AF ALLE LÆNKER, FRI AF FORDØMMELSEN, som ellers ville binde os til evig død og mørke !!

Fordømmelsen er "arvesynden", Adam og Evas straf fordi de spiste kundskabens æble og ville være klogere end Gud !
Disse første mennesker levede i verden uden sorg og smerte, men med deres fald nedkaldte alt dette over deres liv.
Samme Paradis vil Gud genoprette, når tiden er moden, så vi alle kan leve med dem vi elsker, uden død og smerte !

For som Jesus sagde: MIG ER GIVET AL MAGT PÅ JORDEN OG I HIMMELEN. GÅ UD OG GØR ALLE FOLKESLAG TIL MINE DICIPLE IDET I DØBER DEM I FADERENS OG SØNNENS OG HELLIGÅNDENS NAVN.

DEN SOM FØLGER MIG SKAL LEVE - OMEND HAN DØR.

JEG ER VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET. DEN SOM TROR PÅ MIG VIL ALDRIG I EVIGHED BLIVE SVIGTET.

Dette er Jesu' egne ord, hans løfte til hver eneste af os, om aldrig at svigte os. At være kristen er, i modsætning til alle andre trosretninger og religioner, ikke et "forpligtende medlemskab" som kræver en masse af os, men en gave - kvit og frit - fra Jesus, Guds søn, som levede på Jorden for 2000 år siden, - som af egen mund selv gav os et løfte om evig kærlighed som ikke svigter, selv ikke i døden ! Det kunne Jesus, fordi han var Gud selv, Messias, skabt som sin søn !


Hvad er det gode kristne forældre giver deres børn i
dåben ? En kærlig hånd at holde, gennem livet, og efter døden.
Dåben har samme gyldighed uanset i hvilken kristen kirke dåben gives, alle kristne kan døbe, om det skal være.
Hvem vil ikke give sit barn en kærlig hånd - i al evighed, om man kunne ? Jesus kan, derfor, forældre, lær Jeres børn om Gud f.eks. med disse enkle linier fra børnesalmen "Nu titte til hinanden", begynd her, så enkelt er det:

Den gode Gud og Skaber
den mindste orm er nær
han føder fugl, og markens lilje klæder
dog menneskenes børn har han allermest kær
Gud ånder på øjet når det græder.

O, du som os velsigned
og tog i favn de små
en morgen se vi dig i Paradiset
du lærte os til Gud vore øjne opslå
evindelig være du lovpriset !

eller som vi synger i Grundtvigs salme "Nu falmer Skoven", nu sommerens glæde svinder bort i kulde, regn og blæst:

Men når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder !

Under bombardementerne i København under verdenskrigen sang min mor for mig i beskyttelsesrummet mens jorden buldrede og rystede under os. Da var Gud nærværende !

Lysets Engel går med Glans
gennem Himmelporte.
For Guds Engels Strålekrans,
flygter alle Nattens Skygger sorte.

Sol ser over Verden ud
med Guds Lys i øje.
Se! Vorherres Sendebud
går med gyldne Skyer i det høje.

Englen spreder over Jord
glansen fra Guds Himmel,
i sin Kåbes Stråleflor,
favner Han al Verdens glade Vrimmel.

Sol ser ind i Slot og Vrå,
ser på Drot og Tigger,
ser til store, ser til små,
kysser Barnet, som i Vuggen ligger.

Os Han også favne vil,
Englen i det høje,
os Han også smiler til,
Englen med Guds Himmelglans i Øje.

Os har og' Vorherre kær,
ingen Sjæl han glemmer,
i hvert Solglimt Gud er nær
og vor glade Morgensang fornemmer.


B. S. Ingemann        C. F. Weyse
Min enkle barnetro kom til at vejlede mit liv, og mine børn ligesådan, - sådan at forstå, at tilstræbe en tilstand, hvor Gud kan se sit spejlbillede i os - som sølvsmeden - uden alt for meget grums og snavs - eller sagt på en anden måde: at vi ikke er kommet for langt bort fra kærlighedens og sandhedens vej.


Den store mester kommer,
fuldkærlig er hans id (gerning)
han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.

Det øjeblik han venter
og agter kærlig på,
når klarlig hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.

Den store mester kommer,
som smelter sjæl og sind,
han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.

Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje mester,
så er hans gerning alt sket.


- det er kristen lærdom ! Ingen "hellig krig", tørklæder, strenge regler og forbud og påbud som i andre religioner !
Du skal bare tage imod Guds kærlighed. Derfor kom Jesus for at redde os ud af vores rådvildhed og fortvivlelse.
Selvom du synes det er svært, så er alt du behøver, at være stille, fralægge alle fordomme, og lytte til Gud !
Gå ind i en kirke, Jesus, Guds menneskesøn sagde FØLG MIG ! Han er overalt, og venter bare på at du kalder !

CD'er med salmer og sange købes i boghandelen Bethesda, ved kirken på Israels Plads (ved Nørreport) i København - gå hen og se en masse dejlige religiøse bøger, kalendere, og CD'er med børn, med teksthæfter som følger med !

Jesus lovede os, at følger vi ham, vil vi leve på ny - i Paradiset - med alle vi holdt af, uden savn, lidelse og frygt !
Jesus gik forrest, han betalte for at vi skulle frelses fra evig død, og gik forud for os på 3.dagen - JESUS LEVER !

Vi kan argumentere ved andre enkle ord som børn også - desværre - forstår og har oplevet tidligt: Ondskaben er i verden, Djævelen er iblandt os og vil altid lure på at få magt over et menneske - gøre det menneske ondt, og få mennesket til at gøre andre ondt ! - Men i dåben til Jesus Kristus får vi det bedste forsvar og våben imod al ondskab. Med det "i hånden" kan vi modstå det onde, men ikke hvis vi er ligeglade med vores dåb, for så åbner vi for Djævelen !

Hvis vi alle talte naturligt til Gud - bad i Jesu navn hver dag, ville vi ikke kunne udøve ondskaben omkring os i verden !
Når ondskaben alligevel sker, også mellem kristne, ja selv præster, er det fordi disse svigter deres tro et øjeblik !

Og vi kan bruge et meget nærliggende billede på Kristus og Sandheden: Hver dag ender og efterlader os i et sort Intet - mørket - medmindre vi befinder os et særligt sted som oppe over Polarcirklen i Midnatssolen hvor man netop føler sig nærmere en almægtig Skaber. Men vi ønsker ikke - ihvertfald for vore kære - at forsvinde ud i den sorte nattehimmel.

Tror vi ikke på Jesus, forsvinder vi ud i det sorte. Men tror vi, vil en morgen som på Kristi Himmelfartsdag, solen stå op og ganske fortrænge det sorte intet. Jesus ER som Solen der nu ER på Himmelen, og venter os, når vi forlader Jorden !

Prøv dog at fatte den grænseløse glæde som i disse salmelinier om "Sommerens komme" - Jesus !!
I al Sin Glans nu stråler Solen
Livslyset over Nådestolen
nu kom vor Pinseliljetid
nu har vi sommer skær og blid !
Nu spår os mer' end englerøst
I Jesu' navn en gylden høst !

Jesus er Livslyset og Pinselilien som kalder sit folk "sin høst" til evigt liv i Paradis ! Mens "englerøsten" antyder vor søgen i tro hidtil, og "sommer skær og blid" er Kristenhedens enkle, kærlige budskab !! Salme af N.F.S.Grundtvig

GUD giver livet mening - vi kommer fra GUD, skal leve og handle vel på Jorden, og siden vende tilbage til GUD !

Mange siger idag: Religionen siger ikke moderne mennesker noget, vi er idag så veloplyste og udviklede at der ikke mere er brug for religion . . JO, måske mere end nogensinde - og glem ikke at

"Gud er Gud om alle mand lå døde, Gud er Gud, om alle land lå øde" som der står i biblen !

Idag er det store tag-selv-bord i selviscenesættelse - eller egoisme, og går det galt er vi virkelig i vanskeligheder. Men Gud er det modsatte, her skal vi bare lytte og være stille, for GUD slipper os ikke, GUD tilgiver os, GUD elsker os, hvor alle andre svigter !! GUD giver os virkelig frihed, vi skal ikke leve op til stressende krav - kun lytte, og åbne os for GUD, som elsker os som vi er ! LYT til Guds ord, gå evt. i kirke, lad ordene få lov at nå dit hjerte, slip et øjeblik tidens krav !

Besøg JesusNet.dk - troens ABC

Læs - og søg - videre om Jesus, hans liv, vandring, gerninger, mirakler, og hans ord, i slå hurtigt op i BiblenBIBLEN ON-LINE

EFTERTANKE I TIDEN EFTER 11. SEPTEMBER 2001 : Jo mere jeg lytter til menneskers reaktioner på katastrofen står det mig klart, at især vi danskere har et stort problem: Vi har afskaffet religionen og tror ikke på det gode - og kan derfor heller ikke kende det ondes eksistens i verden, og os selv. Grænser bliver udvisket, vi skelner ikke mere godt fra ondt !
Derfor lukker vi muhammedanere ind, de som kalder Jesus en løgner !! Og os for vantro hunde som skal bekæmpes !!
Muhammedanere - "fredelige borgere" som råber død og "hellig krig" og sprænger bomber og skyder vildt om sig ! - Dem elsker vi og synes er 'kulturberigere' ! - Men Paven, og den katolske kirke, hader vi.

Ja så idiotiske er vi, at vi støtter disse "nydanskere" som udøver middelalderlige traditioner, undertrykker kvinder, omskærer deres børns kønsdele, slagter dyr under dyrplageri de kalder det 'halalkød' - OG VIL PÅTVINGE OS DANSKERE DET ALTSAMMEN, I SKOLERNE OG HELE SAMFUNDET !!

Jesus afskaffede alt dette hedenske barbari og sagde: Det er ikke hvad et menneske spiser, som gør det urent, men de ORD der kommer ud af munden ! Men jøder såvel som muhammedanere svælger i tomme, middelalderlige traditioner.

Vi danskere hader alt hvad der er kristent og elsker fremmede som vil bekæmpe de kristne - så langt ud er vi kommet !

Og den danske 'folkekirke' har et dystert ansvar, for her er fem og syv lige, her velsigner man homoseksuelle 'parforhold', og vender det blinde øje til drab på tusinder ufødte børn, som ikke fik den mest grundlæggende menneskeret: Retten til livet ! Og 'folkekirken' er stum overfor anti-kristne indvandrere, som kalder os 'vantro hunde' ! - Men pas på ! De har delvis ret !

Disse indvandrere foragter os (med rette) især vores unge piger som de anser for billige ludere der udstiller sig selv, og fordi vi dræber vores ufødte børn, bare for at tilfredsstille kvindens seksuelle frihed til sex med alle og enhver hun får lyst til !

Det, som Pave Johannes Paul II og andre har kaldt *Dødens Kultur', og som betyder at vi bliver stadig færre mennesker til at overtage samfundet, fordi hundredtusinder børn aldrig fik ret til livet, men blev dræbt af vore læger i 'den frie aborts' og 'kvindefrigørelsens' navn !

Vi giver onde kræfter frit løb, vi, som i dåbsgave af Jesus fik kærlighed og tryghed. Vi lukker øjnene for Jesu' kærlighed, fordi vi selv kun kender til blindt begær. Vi myrder vore (ufødte) børn og lader ellers vore børn i stikken til fremmede, vi kalder det 'vuggestue, børnehave og fritidshjem'.

Men vi bruger gerne Jesus som hyggeonkel, så vi kan æde os fordærvet og drukne vores dårlige samvittighed i falskhed og bevæger os længere og længere bort fra Jesu kærlighed - bort fra korset og Guds nåde i Jesus , der frigør os, som Jesus selv, fra evig død og mørke ! Vil vi det ? Hvorfor tager vi dog ikke bare imod, i dåben, i troen - GÅ I KIRKE Forvent og forlang KRISTENDOM i samfundet og kirken, ikke falsk ammestuesnak !!Lyt til dagens Morgenandagt i Københavns Domkirke

Det katolske emblem jeg har båret siden jeg var 10 år
Læs om den katolske verdenskirke med over 1 milliard troende
Velkommen til mit Grønlands Galleri, ca 70 foto, beretninger og panoramakort m.m


Webmaster Kjeld Holsting, Nærum. Læs / skriv i gæstebogen       mailbox