Opdateret Skærtorsdag 2018. Klik på Jesus-billederne. Helskærm tast f11. !


Korsvejen - dramatiske billeder om Påskens Drama, Dit Drama
Påskedagene har betydning for os alle, om vi vil eller ej. 12 billeder fra Langfredag afgør alles skæbne: Livet eller døden? Der er ingen 'neutralitet'.

At tro er ikke 'at forstå', tro er tillid til noget vi måske aldrig vil kunne forstå.
Hvis skyer altid skjulte Solen ville du alligevel nok gerne tro på Solen, for hvor kom lyset ellers fra ?
Ingen kan se Gud, men hvor er alting ellers kommet fra, 'big-bang' eller ikke, hvem startede alting ?

Tro rummer viden, og svar på livs-spørgsmål som intet andet giver svar på.
Tro er vilje. At være kristen kræver ingen 'medlemskab' eller forpligtelser. Kun vilje.

Tro er bøn, at tale med den usynlige Gud, udelukke alt andet, og lytte

Gud er kærlighed (Jesus), ikke forbud (jøder), ikke straf (islam)
Tro er vilje, tillid og kærlighed
Bøn er samtale med Gud, ikke 'meditation', lytter vi, får vi svar
Big-Bang kan ikke skabe kærlighed

PÅSKEN
Der findes vel ikke et menneske som ikke gerne vil undgå smerte, ufrihed og død. Det er, hvad Kristendommen handler om: Jesus, som kom for at 'frelse os' - fri os af: Smerte, ufrihed og død. Dette er ellers vores alles lod her i livet - smerte, sorg, ufrihed, og død. Men Jesus kom som den lovede 'Messias' i det Gamle Testamente, for at fri os for den ultimative straf og død, efter at de første mennesker havde pådraget sin Guds vrede, og valgt Djævelen. Derfor sendte Gud 'sin søn' - sig selv !

Bibelen fortæller verdenshistorie. Bibelen er verdens ældste religiøse skrifter som går 1000'er år tilbage før Jesus. Bibelen er skrevet af mennesker inspireret af Gud ved utallige åbenbaringer. Bibelens Gamle Testamente (kaldes sådan, fordi der med Jesus kom Det Nye Testamente eller 'den ny aftale', hvori Jesus Kristus delvis ophæver bestemmelser og forældede skikke såsom omskæring af børn, i det gamle testamente). Det Gamle Testamente begynder med Skabelsen af 'himmel og jord', land, hav, planter, dyr - og tilsidst mennesket - Den perfekte Verden. Selve Skabelsen , beretningen som indleder Bibelens Gamle Testamente, er kaldet 'symbolsk' men vi må huske, at Gud er skaberen som skabte Universet - 'Big Bang' eller ikke - hvoraf alting kom - hvorfra ellers ? Kosmisk 'støv' og 'Big Bang' eller ikke, ingen videnskab kan give svar på hvorfra begyndelsen kommer ! Man kan ikke forstå Gud eller Bibelen med kolde matematiske tanker, Gud er KÆRLIGHED og AL MAGT, mere end matematiske formler, mere end mennesket kan fatte - men for Gud Skaberen er ALT MULIGT, også at skabe en verden der ser ud som millioner, milliarder af år. Gud slutter Skabelsen med at konstatere at 'alt er godt'. - Men også hvordan mennesket svigtede Guds perfekte Verden som var uden sorg og lidelse, og valgte Djævelen. Bibelens Gamle Testamente fortæller dog også i en oldgammel forudsigelse, at Gud ville sende 'Messias' for at hente dem der vil, tilbage til den perfekte Verden, hvor sorg, smerte, sygdom og død ikke fandtes.

Bibelens Gamle Testamente som handler om tiden før Jesus, er fælles religionsgrundlag for Verdens tre største religioner Jøder - som stadig venter på Messias, Kristne - som tror på Jesus Kristus som Messias (betyder=den salvede) og er flest med idag over 2 milliarder nulevende kristne) og Islam, muslimer, som anerkender det gamle testamentes ventede 'Messias' og følgelig også burde anerkende Jesus, og der INGEN er, der efterfølger Jesus, den ventede og forudsagte Messias, altså heller ikke Muhammed. - Bibelens Nye Testamente fortæller om denne 'Messias'- 'Guds Søn Jesus', Guds menneskeskikkelse (navnet Kristus er en gengivelse af det græske ord khristós, der er det græske ord for det hebraiske hammasía, messias, den salvede, hæderstitel for israelitiske ypperstepræster og konger). Jesus blev født af en fattig ung kvinde ('jomfru'- vi må huske at Gud er faderen, og for Gud som har skabt Verden er alt muligt). Jesus' mirakuløse, historisk beviselige færden i Mellemøsten for 2000 år siden, hvor han samlede mange tilhængere, helbredte syge, udrettede mirakler - men blev korsfæstet fordi præstestyret var blevet så selvkloge at de havde glemt Guds egne Ord i Bibelen, og oprejste sig som dommere.

Palmesøndag holdt Jesus som folkehelt festligt indtog i Jerusalem, hyldet af folkemængden, som strøede palmegrene på vejen for at Jesus ikke skulle træde i støvet. Men Jesus forudså en sammensværgelse imod ham, og Skærtorsdag samlede han sine 12 apostle omkring sig ved "Den sidste Nadver", hvor Jesus sagde de kendte ord som gentages i alle kirker i gudstjenesten: "Dette (brød) er mit legeme, og dette (vin) er mit blod, den evige pagts blod, til ihukommelse af mig, og til syndernes forladelse, alle som modtager det skal arve evigt liv".

Langfredag blev Jesus forrådt af apostlen Judas, som ville tjene en håndfuld mønter (men alligevel begik selvmord), Jesus blev arresteret, tortureret, dømt til døden, korsfæstet, fordi han havde kaldt sig "Guds Søn" den forudsagte Messias - som han jo var ! (Visse jødiske præster og 'skriftkloge' havde været rasende lige siden Jesus allerede som tolvårig dreng mødte dem i templet og afslørede en helt uforklarlig viden og visdom. Og præsterne besluttede at drengen Jesus var 'farlig' og burde slås ihjel)

Jesus døde en pinefuld død, blev gravlagt, og vagter sat ved graven "for ikke hans tilhængere skulle fjerne hans legeme og påstå han var genopstået". Men Påskesøndagmorgen, da hans mor kom til graven, var hans legeme alligevel på uforklarlig vis forsvundet. Alle troede at nu var alt forbi, men Pinsemorgen trådte Jesus frem for sin mor Maria og apostlene, viste dem sine sår efter naglerne i hænder og fødder, og opfordrede igen apostlene til at spredes i Verden og forkynde sandheden: At Guds søn, Messias, var kommet, og kaldte alle sammen til den nye perfekte Verdens fred og evighed.


Skærtorsdag var det altså ved det berømte 'Sidste Nadver'bord Jesus så sin død i øjnene, og opfordrede sine apostle til at gå ud i verden og "Døbe alle folkeslag i Faderens, og Sønnens og Helligåndens Navn" - gav dem ret og magt til at vie mand og kvinde i ægteskab, og til at uddrive onde ånder (djævelens dæmoner) og tilføjede "den der hører Jer, hører mig, og den der forkaster Jer, forkaster mig. Men den der forkaster mig, forkaster Ham som har sendt mig". Apostlene - undtagen Judas, som forrådte Jesus (og som Jesus forudsagde), fulgte opfordringen, og apostlene blev dermed de første kristne præster.

På baggrund af disse ord kan ingen være kristen, som ikke følger Jesu' ord, men i stedet anerkender senere "profeter", 'sandsigere', 'yoga' og andre der leder på afveje. - Jesus viste apostlen Peter en særlig tillid med ordene "på dig vil jeg bygge min kirke" - og gjorde dermed Peter til den første Pave (som betyder=far). Peter slog sig senere ned i Rom i Italien, og grundlagde en kristen menighed, og da han døde under tortur i år 67, blev han efterfulgt af Linus, som altså blev den første efterfølgende pave, og sådan er den ene fulgt efter den anden lige til Pave Frans idag. De første 300 år efter Jesus Kristus oplevede de kristne menigheder en uhyrlig forfølgelse og tortur. Men da udråbte den romerske kejser Konstantin den Store i år 330 kristendommen til officiel statsreligion, og siden bredte kristendommen sig til resten af verden - dog ikke uden stadige forfølgelser - selv idag. Islam fremkom med profeten Muhammed i Mellemøsten omkring 600 år efter Jesus Kristus. Herefter fulgte århundreders forfølgelser af kristne og overrumpling af kristne samfund som havde bredt sig overalt, siden Jesus - og først og fremmest i Mellemøsten. Mellemøstens muslimske lande er altså oprindeligt kristne lande !

Påsken viser os Jesus, hans grusomme død, og mirakuløse opstandelse. Men viser også vores vej efter døden. Lige meget hvilke sorger og smerter vi gennemgår i livet - som følge af menneskets fald, vil vi følge Jesus som frie (frelste) og fornyede uden sorg og smerte. Jesus har købt os fri (frelst os) af dødens pine, ved sin korsfæstelse. Men tror vi ikke, forkaster vi Jesus Kristus, må vi tage Adam og Evas straf.
"Manden på korset". Her bliver Jesus offer for mistro, misundelse og had fordi han ville bringe os alle Guds kærlighed


Jesus dømmes til døden Jesus modtager sit kors Jesus segner første gang Jesus møder sin mor i mængden
Jesus vandrer omkring og prædiker og helbreder, men forrådes af en af sine folk, Judas, som for ulejligheden får "30 sølvpenge", men fortryder, og hænger sig. Jerusalem er dengang besat af Romerriget. Jesus arresteres, anklaget for at bryde Moseloven (hvilket Jesus vitterligt IKKE gjorde !) og stilles for den romerske guvernør, som sender Jesus til tortur. Jesus piskes og prygles, og soldater anbringer en krans af tornegrene på hans hoved. Men Jesus afværger og benægter de falske anklager.

Simon af Kyréne hjælper Jesus med at bære Veronika tørrer sved af Jesu ansigt Jesus segner anden gang Jesus trøster kvinder i mængden
Den romerske guvernør, Pilatus, vil da løslade Jesus. Men folket råber på en dom, og Jesus overlades til folkets dom - korsfæstelse. Selv hans venner svigter ham. Enkelte i folkemængden kommer dog Jesus til trøst, men forgæves. Jesus slæber sit kors til Golgatha. Soldaterne prygler Jesus og stikker ham med deres spyd, håner ham, og tager hans tøj. Jesus sømmes fast til trækorset med nagler gennem hænder og fødder.

Jesus segner tredje gang Jesus fratages sit tøj Jesus sømmes fast til korset Jesus dør på korset
Jesus råber " ELI´ Gud, hvorfor har du forladt mig" ? Soldaterne svarer ved at række en svamp med eddike op til ham. Men en af røverne som korsfæstes ved hans side råber "Jesus, husk mig når du kommer i dit Paradis". Jesus svarer "Idag skal du være med mig i Paradis". Jesus dør, torden og jordskælv bryder løs og templets forhæng flænges. Folk bryder ud i fortrydelse og flygter bort i rædsel mens der råbes

"han var sandelig Guds søn" !

Hvem stod bag disse grufulde og ondskabsfulde handlinger ? Jo, Djævelen, naturligvis, som skuffet over forgæves at ville bringe Jesus til fald, istedet udspillede ondskaben gennem mennesker, først og fremmest "ypperstepræster" og "skriftkloge", som med misundelse havde undredes over den visdom, Jesus allerede som 12-års dreng i templet havde vist dem. De besluttede sig for at han skulle slåes ihjel.

Men hvorfor ? Hvis Jesus var Guds søn, hvorfor skulle han så gennem disse uhyrlige pinsler ?

Det er et "mysterium" at Gud ofrer sig selv som almindeligt menneske. Men det er måske ikke så "mystisk" at Gud gør noget dramatisk for at redde os fra Djævelen !
Det står i Biblen, at Jesus var det offer som Gud bragte, for at sone vor arvesynd siden Adam og Eva, der blev så "kloge" at de vidste bedre end Gud . . men hvis vi følger Jesus har han allerede taget vores straf, men følger vi ikke Jesus må vi selv sone straffen, evig straf, evig pine, evig ensomhed, noget ufatteligt ondt som vi selv vælger !

Djævelen er allerede parat til at tage imod alle som fornægter Jesus ! Djævelen forstødtes tidligt af Gud, blev Guds fjende. Djævelen, Satan, og alle hans tilhængere blandt mennesker her på Jorden står for al ondskab og dermed også henrettelsen på Golgatha for 2000 år siden !

Nu ved du derfor - hvis du ellers var i tvivl - at Djævelen er iblandt os, og udspiller sin ondskab gennem mennesker ! Det er katastrofen den 11. september 2001 med de arabiske terrorister som dræbte tusinder uskyldige, kvinder og børn, et grufuldt eksempel på. Mennesker - også børn - som i tre rutefly så hjælpeløse til at disse arabere, muhammedanere, muslimer, styrede dem alle direkte i døden !! Men der er utallige eksempler på daglig ondskab. Meningsløs ondskab - bare for ondskabens skyld - vold og hærværk på gader og veje, hackere og virus på Internet, på computernetværk !

Men rettroende muhammedanere / muslimer siger, at terroristerne groft misbruger profeten Muhammeds liv og lære, Muhammed afskyede vold, og beundrede "profeten" Jesus !

Ondskaben har sin tid og onde mennesker vil få deres straf, som der står i Biblen: De kastes i den evige ild og der vil være gråd og tænderskæren !

VÆR DU IKKE ONDSKABENS TJENER hvor lønnen er EVIG SMERTE OG ENSOMHED
KEND JESUS !


Jesus lærte os at bede bønnen:
Fader vor, du som er i Himmelen
helliget blive dit navn, komme dit Rige
ske din vilje, som i Himmelen
således også på Jorden.
Giv os idag vort daglige brød
og forlad os vor skyld
som også vi forlader vore skyldnere
og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.

At 'bede' er at 'tale til' - men husk også at lytte til Guds svar, måske varer det lidt inden du føler at Gud svarer dig, det afhænger kun af dig selv, om du taler ærligt og oprigtigt til Gud. Du kan ikke lyve eller fortie noget for Gud, for Gud ser alt, og ved alt. Han venter kun på at føle dit åbne hjerte !!
Når du først har hørt Guds tyste svar dybt i stilheden i dit indre, slipper Gud dig ikke, men er altid parat når du kalder på Ham !

Beder du aldrig, fornægter du troen og bønnen, vil du uhjælpelig fortabes !! Det er ikke nok at være 'et godt menneske' - et sandt godt menneske fornægter ikke Guds kærlighed !!

Den evige fortabelse er ikke Guds hævn, men Guds sorg over at mennesker forkaster Guds kærlighed, Jesus, og vælger løgnens, ondskabens vej som fører til fortabelse !

Gud vil, at hvert eneste menneskebarn skabt i mors liv, skal komme tilbage til Ham

Desværre er det også fortabelse, at give sig hen til andre religioner eller okkulte handlinger ! For Gud sendte (=kom som menneske) sin søn til os for at samle os, som forudsagt i Det Gamle Testamente (fælles bog for Jøder, Kristne og Muhammedanere). Guds søn er altså Guds endelige kald ! Der er intet efter Jesus !! Derfor må du følge Jesus, hvis du vil undgå fortabelse, det står i de gamle skrifter som også Jøder og Muhammedanere tror på ! Derfor er det en stor selvmodsigelse, at der skulle være troværdige ældre 'profeter' end i Biblen, eller nyere efter Jesus, Guds søn, Gud SELV !

"Fortabelse" betyder alt smerteligt, ensomt og forladt - borte fra den Gud vi forlod !
Det samme som at blive kastet i ilden og fortæres af flammerne !

Går vi tabt, fordi vi har vendt os bort fra Gud, er det ikke Guds straf men vores egen straf. Vender vi os bort fra lyset, er det så lysets skyld ? Er det lyset der straffer os ?!

Når vi fødes kommer vores sjæl fra Gud, derfor er børn fra de er små gode, gør intet ondt, og tror kun det bedste om os - før vi voksne lærer dem ondskab ! Det er ifølge Biblen Guds hensigt - naturligvis - at alle også skal vende tilbage til Ham igen. Vi har som mennesker frihed til at vælge, og vælger vi ondskaben, har vi selv frivilligt forkastet Guds kærlighed som bragte os til Verden, og den evige fred efter døden ! Det er til Guds store sorg, men Gud har givet os valget og friheden - måske for at forædle og bekræfte de sjæle Han gav liv på Jorden, i fødslen af hvert et menneske !

Derfor er fosterdrab en katastrofe ! Under påskud om "kvindens ret over sin krop" er mindst 50 millioner ufødte børn blevet dræbt i "den frie aborts" navn ! Børn i mors liv er et Gudskabt liv som kvinden slet ikke har mindste ret over. "Fri abort" er drab. Samfund der tillader det, er en dødskultur på lige fod med terror !!

Et videobånd viste Osama Bin laden sammen med muslimske, arabiske venner som fryder sig over virkningen af deres handling, katastrofen den 11. september 2001
hvor rutefly med uskyldige, kvinder og børn ombord styres lige ind i skyskraberne.
Det er måske deres sidste fryd da der venter dem en hård straf, den evige pine !

Men enhver der involverer sig i "fri abort", fosterdrab, er lige så skyldig til den evige straf, evige pine ! Det lille foster kunne være blevet en velgører som redder mange !
I alle tilfælde er det DRAB, som straffes hårdt !

- med mindre de omvender sig og fortryder
for i Jesus er muligheden for tilgivelse for selv de værste forbrydelserBøn, Jesus i Getzémane HaveJesus var Guds menneskebillede - Guds Søn, og han vidste hvad der skulle ske. Så langt ud solidariserede Gud sig med menneskers lidelser, idet han lod sig håne, ydmyge, og pine til døde. Men mere end det, for han viste os sin dødsfrygt, da han gik ud i Getzémane Have og bad Gud om at blive skånet "dog ikke som jeg vil, men kun som Du vil". Herefter gik han tilbage, og soldater kom og arresterede Jesus.

HVORFOR ?? Jo, som Jesus sagde igen og igen FOR AT BETALE VOR SKYLD, LØSKØBE OS AF ADAM OG EVAS FORBANDELSE - vildfarelsen som får mennesket til at ville være klogere end Gud, Universets Skaber - og som resultat ende i EVIG DØD, EVIGT MØRKE OG FORDØMMELSE. Gud vil, at ikke eet eneste menneske skal gå tabt.
Jesus frelser os, gør os fri af mørkets - dødens - lænker, hvis vi følger Ham.
Følger Jesus ud i lyset og evigheden.


Nu er Vor Herre bragt til ro
Min Jesus, nu god nat !

Den møje endt
som vore synder kosted' ham.
Min Jesus, nu god nat !

O saligste af lemmer, se hvor jeg
her med sorg begræder
at Jer mit fald, i sådan nød har bragt
Min Jesus, nu god nat !

Hav evig tak
fordi I gennem lidelser
min egen sjælefrelse agted vel !
Min Jesus, nu god nat !

Jesus sagde
Jeg er Vejen, Sandheden, og Livet
Ingen kommer til Faderen, uden gennem mig
Følg migMit symbol som har fulgt mig fra jeg var 10 årFaderen er naturligvis GUD. Som Jesus her og ved andre lejligheder mere end antydede, var han Guds søn, ingen kunne være i tvivl - og derfor dømte jøderne ham til døden på korset, de jøder som ikke troede på ham, før det var for sent ! Så eftersom Jesus er Guds søn kan vi ikke komme udenom ham, der kan ikke være flere sandheder end den, Guds vilje bragte til verden, ingen "profeter" efter Jesus - GUDS søn !

Historien er - som forudset i de gamle skrifter - at Jesus kom, som Guds skabte billede "Guds søn" for at "hente os", efter Adam og Evas syndefald og fortabelse fra Paradis - Jødefolkets ventede MESSIAS.
Jesus VAR altså MESSIAS

Hvad er det Jesus vil give os - og hvad giver kristne forældre deres små børn ? - Jo, en kærlig hånd at holde, i vores sidste, ensomme færd - døden ! Fratag børnene det, hvem der vil !

Mange nye forældre lader ikke deres børn døbe, for de vil 'vente og lade børnene bestemme selv'. Men dåben er Guds gave, Guds kærlighed, Guds løfte om hjælp nu og altid. Vil vi da også lade være med at give vore børn tøj, mad, og vores egen kærlighed, indtil de kan 'vælge selv' ? Mange forældre svigter deres børn, men Gud svigter aldrig !

Kristendommens budskab er kærlighed og tilgivelse. Og at vi aldrig er alene, men Jesus - som Guds menneskeskikkelse - står ved vores side i alle lidelser, og i døden. Han gennemgik det værste selv, og lovede os - som røveren - en plads i himmelen - hvis vi tror på Jesus, og følger ham
ALT VAR FORUDSAGT I DE GAMLE SKRIFTER
Jesus betalte med sit liv på korset, for at kalde på os, for at vi skulle følge ham - og overvinde døden, som han selv gjorde 3 dage efter, Påskemorgen !


Påskens virkelig store begivenhed er, at Jesus forsvandt fra graven - på lige så forunderlig vis som han kom til verden, i en jomfrus skød, undfanget af Gud selv, Helligånden, Universets Kraft. Jesus genopstod, frelst af dødens lænker, genopstod til Paradis, som han lovede enhver af os, enhver som tror på ham, og følger hans enkle bud om kærlighed !
KÆRLIGHED ! Så enkelt ! Ingen forbud og påbud, indviklede bønner og ritualer, tørklæder og beklædningsforskrifter, madopskrifter, gymnastiske øvelser, hadske opråb, - men tilgivelse !
Jesus råbte "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør" !
"Den der elsker og tilgiver skal blive tilgivet meget"

Søg mere viden i BIBLEN ON-LINE

Lyt til dagens Morgenandagt i Københavns Domkirke

Andre links som er værd at besøge

Påsken viser os Jesus, hans grusomme død, og mirakuløse opstandelse. Men viser i virkeligheden vores vej efter døden. Lige meget hvilke sorger og smerter vi gennemgår i livet, vil vi følge Jesus som frie og fornyede, uden sorg og smerte.

Vi fejrer 60-året for nazismens nederlag og jødeudryddelsens ophør. Men vi viderefører dens princip: Vi kalder det "kvindens ret over sin krop", og det betyder at mindst 50 millioner ufødte børn er udryddet i "den frie aborts" navn ! Naturligvis har kvinden ret til at undgå erotisk samvær, og blive med barn. Men når det sker er det et Gudskabt liv som kvinden ikke har ret over. "Fri abort" er drab. Samfund der tillader det, er en dødskultur, dømt til undergang.


Versenes tekst: Solisternes konklusion i Matthæuspassionen af Johan Sebastian Bach
Billederne er stenmosaikerne i "Scala Santa", Den Hellige Trappe, Rom. Trappen overført til Lateraner Palladset af kejserinde Helene, mor til kejser Konstantin som indførte kristendommen som statsreligion, i 300-tallet, fra statholderen Pontius Pilatus' fæstning i Jerusalem, hvor Jesus gik op til sin domsfældelse - disse gamle marmortrin har altså båret Jesus på hans sværeste vandring ! Traditionen forpligter een kirke: Den katolske kirke - den sande verdenskirke, som ikke går irette med skriftens sandhed, men har ført den ubrudt videre, siden Jesus overdrog apostlen Peter at bygge kirken !
Undlad ikke et besøg i Peters kirke, Vatikanet

Privat side fremstillet af Kjeld Holsting