Tast F11 for fuldskærm

Søllerød vejkrucifix
Søllerød vejkrucifiks en forsommermorgen
Indtil 1995 stod dette populære krucifiks i skoven på hjørnet af Søllerødvej og Vangebovej. Da optrådte en sindssyg vandal med sin motorsav og ødelagde det.
Det var sket året før, men stod da til at redde, og det er en usædvanlig historie som følger her: Mine sønner og jeg kom en søndag morgen cyklende forbi, og så hærværket - korset var savet over og lå på jorden. Vi boede i Søllerød nær ved, og cyklede hjem efter værktøj, og kom tilbage for at få det sat sammen igen. Men det var egetræ og ganske tungt. Så kom en gruppe på racercykel forbi, som jeg fik til hjælp, og sammen rejste vi krucifikset, sømmede det sammen med store søm, så det var næsten som før. Sikket syn, det skulle have været fotograferet.
Det populære vejkrucifiks fik et nyt trækors, men så gik attentatmanden amok, og savede både krucifiks og Kristusfigur i stumper og stykker. Herefter måtte interesserede bekoste fremstillet en helt ny kristusfigur - med hjælp af mit foto, og det nye kricifiks blev ikke sat op her i skoven igen, men oppe ved Søllerød Kirke.
Hvem kan ikke tåle synet af GUDS KÆRLIGHED ? JESUS ER GUD SOM KOM AF KÆRLIGHED FOR AT FRI OS AF JORDISK SMERTE OG DØDENS LÆNKER !
Men tåber sømmede ham fast til et træ !

Det var forudsagt i Det Gamle Testamente at Gud ville komme for at redde os efter Adam og Evas oprør, der bringer os bort fra Gud, gennem alverdens smerter og sorger til en ulykkelig død. En vandal ønsker sig altså smerte og død !

Jesus tog Adam og Evas straf og betalte os fri af døden, hvis vi tror ham.

Det er GUDs pagt med mennesket, at Gud kom for at gennemgå den værste tortur, for at betale os fri fra Adam og Evas skyld, fri fra Djævelen, til sin perfekte verdensorden som er uden pine, savn, sorg, smerte - og død.
Kan det være svært at forstå, at tortur kan frelse os ? Adam og Eva bestemte det sådan, deres fald førte væk fra GUDs glæde og herlighed, til al den smerte og kval, ulykker og katastrofer, vi kender så godt. Det er Djævelens, Satans onde magt som med Adam og Evas fald blev herre i Verden i stedet for Guds kærlighed !!
Jesus har betalt Adam og Evas gæld til djævelen, og befriet, frelst os, FØLG HAM !


Kristus er død

Kristus er opstanden

Kristus vil komme igen

i herlighed


Christ has died
Christ is risen
Christ will come again
in Glory

KRISTUS LEVER !


Kristentroen siger, at GUD blev menneske som sagt i Gamle Testamente (fælles for jødetro, kristentro og islam) - og JESUS KRISTUS lover os fri af døden med ordene

"Jeg er vejen, sandheden og livet, FØLG MIG"

Jødetroen fornægter Jesus Kristus (det var jo jøderne der dømte Jesus til døden) og Islam (muhammedanere, muslimer) følger en 'ny profet' . . trods Guds ord, undsiger kærlighed, foreskriver straf, påbud og forbud.

Du kan sige: Jøder bærer en alvorlig skyld for at dømme GUD til døden ! Ja. Men jøder kan jo omvende sig, og tro på Jesus - som forudsagt.
Og du kan sige: Islam kender GUD's ord men forråder Jesus som siger "Jeg er vejen, sandheden og livet" og de søger 'ny profet'.
Ja. Som JESUS sagde "INGEN KOMMER TIL GUD, UNDTAGEN GENNEM MIG" - Altså, hvis vi tror på Gamle Testamente, så leder det os uundgåeligt til Nye Testamente, JESUS KRISTUS, og så ER der INGEN 'profet' efter JESUS (Nye Testamente) "JEG ER BEGYNDELSEN, OG SLUTNINGEN" !


JESUS KRISTUS LEVER FORDI HAN OVERVANDT DØDEN !
Det samme vil alle som følger Jesus, tror Jesus


Den gode gamle melodi Krist stod op af døde
i påskemorgenrøde !
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje !

Krist stod op af døde
afsonet er vor brøde !
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje !

Krist stod op af døde
i Himlen vi ham møde !
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje !          
Den smukke melodi fra 1858
af A. P. Berggreen
Så enkelt er GUDS budskab. Jesus kom for at hente os, som lovet i Det Gl. Testamente, redde, hvor intet andet kan !

NU RINGER ALLE KLOKKERNu ringer alle klokker mod sky,
det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt påny
stor glæde mod himlen stiger.

Det toner med Lov og pris og bøn
fra Jord mod Paradishaven.
Det var en søndag morgen skøn,
vor Frelser stod op af graven!

For os han i gravens dyb steg ned,
han gik til de dødes rige.
Til livet med stor herlighed
han ville for os opstige.

Al verdens glæde begravet lå,
nu frydes vi alle dage !
Den glæde, søndagssolen så,
den har i verden ej mage.

Der sad en engel på gravens sten
blandt liljer i urtehaven,
han peged med sin palmegren,
hvor Jesus stod op af graven.

Og der blev glæde på jorderig,
lig glæden i engles himmel.
Livskongen løfter op med sig
til livet sin børnevrimmel.

Guds børn skal holde med engle bøn
med jubel i Paradishaven.
Det var en søndag morgen skøn,
vor Frelser stod op af graven !
måske er jeg den eneste som har sunget denne salme påskemorgen
på vej med hundeslæde i 60 gr. kulde overIndlandsisen nord for Thule


Salmen kunne jeg synge som mange andre fordi man i min skoletid i Humlebæk Kommuneskole lærte salmevers udenad, og det har ledsaget mig trofast lige siden.
Det samme har jeg stræbt på og søgt gennemført for mine egne sønner - selvom skolerne havde afskaffet denne gode praksis til børnenes eget vel hele livet !

Jesus sagde:

"Jeg er ikke kommet for at dømme, men for at kalde enhver, som tror på mig"

"Enhver som tror på mig skal leve, omend han dør"

Den gamle verdenskirke
Dagmarkors fra vikingetiden

Jesus elsker dig, Gud elsker dig !


BED EN BØN TIL GUD OG JESUS

Gud var en kraft før Verden blev til. Gud dør ikke. Gud er Gud, om alt land lå øde, og alle mand var døde. Gud er evig. Gud og Jesus er den samme. Jesus er Gud som blev menneske, og blev født som ethvert andet menneskebarn, af en ung ugift jødisk jomfru, Maria. For Gud som har skabt alt i Universet er alt muligt, og selvfølgelig valgte han en ung jomfru.

Det er forudsagt for tusinder år siden i Det Gamle Testamente, at Gud ville komme for at fortælle os noget, for at samle os. Fordi de første mennesker svigtede Gud og sluttede venskab med det onde i stedet for, og derfor har der været så meget ondskab og ballade i Verden lige siden. Men det vil Gud gøre en ende på, og det ville han komme og fortælle os.

Det skete i Det Nye Testamente. Det er Guds historie på Jorden, ’Guds Søn Jesus’ liv iblandt almindelige mennesker.

Og han fortalte først som sidst, at Gud elsker dig og mig, os alle. Også dem der øver ondt, men det gør ham selvfølgelig vred og ked af det, en dag vil han kræve dem til regnskab. Men han vil glemme alt ondt vi har gjort, hvis vi følger ham. Derfor elsker Gud allermest børn og unge, fordi de ikke er så fulde af falskhed, svindel, og ondskab. For mennesker er født gode, uden ondskab, ligesom dyr, men vi lærer snart ondskab – ligesom de første mennesker – og voksne går meget ofte og ødelægger børnene, også forældre selvom de ikke er onde og ikke vil være det, børn vokser op med problemer.

Derfor vil Gud altid lytte efter hvad vi ber’ om, og det er nemt at be’, du kan begynde nu, og bare lade som du taler til en usynlig person der står ved siden af dig:

Far i Himmelen ! Du som har skabt himmelen og Jorden. Vil du hjælpe mig. Jeg synes sommetider livet er svært, men jeg ved at du elsker mig og vil lytte, og jeg ber’dig om at du vil hjælpe mig.

Men når Gud elsker os og vil os det godt, hvorfor sømmede de ham så op på et kors, pinte og dræbte ham ? Ja, det er et ’godt spørgsmål’, og heldigvis står svaret i Bibelen: Det var to ting, Gud ville vise os, at lige meget hvad vi oplever af modgang på Jorden, vil vi overvinde det, hvis vi følger Ham. Også overvinde døden. Men det første Gud ville gøre var at ’betale’ for de første menneskers – og alle mennesker sidenhen – betale vores skyld til verdens ondskab, så vi er fri !

For du må forstå, at i Guds perfekte rige dør man ikke, for alt er perfekt, her råder verdens ondskab ikke, den råder kun her hvor det onde, Guds fjende, Djævelen bestemmer. Og han bestemmer på den måde, at han lokker os, og når vi har givet efter for det onde, finder vi på ny ondskab osv., og til sidst dør vi. Det er Djævelens måde at belønne os på. Jesus blev også prøvet af Djævelen som lovede Jesus alverdens rigdom og herredømme, hvis Jesus ville underkaste sig det onde, men Jesus afviste Djævelen og sendte ham bort. For Jesus, som jo er Gud (Guds søn) vil en dag fjerne alt ondt i Verden, og alle som ville følge Jesus, skal leve videre i den perfekte Guds verden, som de første mennesker svigtede !Besøg JesusNet.dk - troens ABC

Lyt til dagens Morgenandagt i Københavns Domkirke mens du ser videre her

Andre links som er værd at besøge

Tanker om Skabelsen
Tanker om Skabelsen
Danmarks ældste kirkeTeksten øverst: "Memorial Acclamation" fra den engelske katolske gudstjeneste

Vi er alle enige om at fordømme nazismen for udryddelsen af 5 millioner jøder, de fleste voksne.
Men nu ved vi fra bl.a. de frigivne sovjetrussiske arkiver, at der blev udryddet mindst 35 millioner mennesker under den 70 årige kommunistiske periode, i Rusland og de besatte nabostater, enten deporteret til lejre i Sibirien eller man nedskød hele familier med maskinpistol, heriblandt den russiske kongefamilie !
Men nazismen og kommunismen var ikke det værste, det er vi - forbrugerismen! Vi i det civiliserede 'humane' vesten - undtagen det katolske Irland - står for udryddelsen af mindst 50 millioner ufødte børn i moders liv - vi kalder det bare 'fri abort' og 'kvindens ret over sin krop' - det ufødte barn har altså ikke ret til livet, men barnets hjerne bruges i kosmetikindustrien som fedtcreme til 'moderne kvinder' !
Nazismen og kommunismen var ideologier som mange troede på var det bedste for menneske og samfund, og det gør stadig mange idag. Men vor tids 'forbrugerisme er bare egoisme, og ingen ideologi. Det er en afstumpet, kynisk spekuleren i penge, lyst og behov, og det bliver Vestens undergang !
Nazismen blev udslettet. Kommunismen blev udslettet. Hvordan tror du det vil gå det moderne vesten ? Det vil blive overtaget Islam, som - ligesom Den Katolske Kirke - forbyder fosterdrab og prævention.

Naturligvis har kvinden ret til at undgå erotisk samvær, og blive med barn. Men når det sker er det et Gudskabt liv, kvinden ikke har ret over. "Fri abort" er drab. Samfund der tillader det, er en dødskultur, dømt til undergang. Derfor vil Islam overtage det danske samfund !

17 gode, almindelige leveregler         Inspirerende billeder         "Korsvejen", 12 billeder om Påsken

BIBLEN ON-LINE          Verdenskirken med mere end en milliard troende (I alt 1,8 milliarder kristne, verdens største religion, Gud ske lov)

Verdenskirken

Tegnet, jeg har set op til siden jeg var 10 år, og fik dette gyldne emblem, med ordene
"I dette tegn skal du sejre" fra det katolske Pinsestævne i København, 1953.
De ord var Kristendommens officielle 'blåstempel', da den romerske kejser Konstantin i år 330 bragte de grusomme forfølgelser, drab og ofringer af kristne til ophør, og udråbte Kristendommen til Romerrigets officielle religion. Det skete efter at et syn viste sig på himmelen under et slag om byen Rom, og som for kejser Konstantin blev
'TEGNET TIL SEJR' - hvorefter han - og Kristendommen - sejrede !Vejkrucifiks i Geel Skov ved Søllerød, fotograferet 1993 (Et erstatningskrucifix er opstillet ved Søllerød kirke og kro)
Privat side fremstillet af Kjeld Holsting,  Søllerød E-mail Kjeld Holsting