Opdateret 4/2021.


Alenefar (enkemand), København.   Tidligt til søs *)
Far til tre Senior - Skibsofficerer i MÆRSK
KNUD MÆRSK, Langelinie 1996 tre brødre Holsting på Kogtved Søfartsskole Mærsk, tre brødre Holsting, Skibsførere MÆRSK Vindere af Travalje for 3. år i træk tvillinger mødes på ruten

Tre brødre i  Rederiet  A. P. Møller - MÆRSK  
Kaptajner / Dual Officerer uddannet i MÆRSK
Alle topuddannede Skibsfører. Tvillingerne maskinmester/maskinchef/elinstallatør/Dual Skibschef.
De tre brødre valgte rederiet og uddannelsen samtidigt en regnvåd dag ved Langelinie, København.           KØBENHAVN, Langelinie, maj 1996           
Mærsk, Langelinie 1996

Storebror kunne begynde uddannelsen straks på Kogtved Søfartsskole, mens tvillingerne var 13 år og måtte vente 5 år, klare skolen, og tage matematisk studentereksamen. Men de holdt fast, og gennemførte med udmærkelse den optimale Dual-Senioruddannelse, Skibsfører & Maskinmester / Maskinchef / El-installatør. Dual Skibschef.

Hvordan bliver københavnerdrenge i vore dage interesseret i skibe og søfart ?
For storebror var det en drengedrøm. De var alle nysgerrige, videbegærlige, aktive og modige.
Vi så meget på skibe - far var tidligt på turen England - Sydamerika og tilbage, læs mere senere.
Mærsk, Langelinie 1996 Mærsk, Langelinie 1996 Mærsk, Langelinie 1996
Maj 1996 'Åbent Skib' på Langelinie: Seje tvilling-drenge højt på broen på KNUD MÆRSK.
Det øsregnede over de mest standhaftige. Skibet 'sejlede i regn'. Mange opgav og gik hjem.

Tvillingerne blev dual-skibsofficerer=styrmand & maskinmester, en af dem på ALBERT MÆRSK tv.
Jeg besøgte ham på skibet da de anløb Århus med last (her på Langelinie tomme containere ombord).
A. P. Møller's præsentation af nye skibe fra LINDØ værftet var populære, men værftet lukkede 2012.

tre brødre Holsting   kaptajn Holsting
De tre brødre i 2005. Idag topuddannede Skibsfører / Dual Skibschef.  Besluttede sig samtidigt, storebror kunne begynde straks og fik derved 5 års forspring foran tvillingerne, som kun var 13 år. Alle tre begyndte med ½ års forberedelse og sømands grundtræning på den traditionsrige Kogtved Søfartsskole for officers kadetter. Herefter fortsatte storebror skibsføreruddannelse på Marstal Navigationsskole, tvillingerne SIMAC Akademiet, Svendborg.

Titlerne til søs : Styrmænd er enten 1. og 2. styrmand, derover Kaptajn og Overstyrmand. I maskinen
1. og 2. mester, derover Maskinchef. Eller den nye dual-officerslinie, med titlen Maritim Officer som
har skiftevis vagt som styrmand og maskinmester som fører til Kaptajn/Maskinchef, Dual Skibschef.

KNUD MÆRSK, Langelinie 1996 tvillinger mødes på ruten
1996, tvillinger 13 år beslutter sig, 6 år senere udmønstrede de som kadetter, den ene på dette skib, tvillingbror på 'tvilling'skibet. 2006 sejlede de ud som dual-juniorofficerer, skiftevis styrmand/maskinmester (3 år senere som dual-seniorofficerer). Til højre mødtes de med hvert sit containerskib på Europa-Sydamerika ruten, i to ens tvillingskibe, fotograferede hinandens skib, og sendte billedet hjem via mobiltelefon.

Men i 1997 - 1998 mens storebror var til søs, og tvillingerne endnu gik i skole.

1997-98. Storebror var igang mens tvillingerne endnu gik i skole, forude ventede gymnasiet. Vi besøger storebror på containerskibet LARS MÆRSK, og gastankeren JESPER MÆRSK, i fart over hele verden.
JESPER MÆRSKJESPER MÆRSK

Men så endelig: Tvillingerne efter gymnasiet og søfartsskolen, Göteborg 2002
Mærsk, Göteborg 2002
2002 mødes tvillingerne efter hver sin første jordrundrejse, som kadetter, med hver sit ens containerskib.
Containere losses/lastes og forsyninger tages ombord. Kadetter deltager i alt arbejde ombord. Med last kan de store containerskibe ikke komme ind til København, der er ikke dybt nok, skibenes dybgang er omkr. 15 m.
I stedet omlastes til små såkaldte 'Feeder'skibe der kan komme ind i alle havne og hente/aflevere containere. Mærsk officerskammer
Alle ombord på Mærsk skibe har enkeltmandskamre med bad, tv og Internet. At besøge et Mærsk skib er en sjælden fornøjelse, der er roligt trods travlhed, renere end på færger, alle er venlige, man bliver som gæst budt velkommen af en smilende, velklædt kaptajn, og budt med til dejlig veltillavet middag og kaffe.

Storebror kaptajn 2014, med kontor og lejlighed i toppen af skibet. Telefonen har forbindelse overalt i verden, også til havs. På skærmen i hjørnet følger han skibets sejlads. Kaptajnen fører skibet ind og ud af havnen men iøvrigt tager styrmænd over. Forfremmelser sker efter anbefalinger ombord og i rederiet. For at blive kaptajn kræves stor erfaring, fejlfri, og anbefaling fra 3 forskellige erfarne kaptajner i rederiet, dernæst skal man godkendes i rederiet / psykologisk godkendelse. Her er ingen 'automatisk forfremmelse'.

Mærsk officer på landlovMærsk i Stillehavet
De ser Verden, fra New York til New Zealand. Billede fra sydlige Stillehav, taget fra formasten.
Skibets besætning har afvekslende arbejde, og der er tid til en dukkert i skibets svømmebasin.
delfiner følger ofte skibetMærsk swimmingpool
'Det blå Danmark'. Ikke for tøsedrenge
. .
En skibsofficer leder arbejdet på store handels- og passagerskibe, planlægger sejlruten og navigerer skibet, står for sikkerheden. Når skibet er i havn klarer han kontakten til fremmede myndigheder, og har ansvaret for at skibet lastes/losses korrekt. Han betjener og reparerer skibets maskine og andre tekniske anlæg, herunder sikkerheds- og brandslukningsudstyr. Skal agere læge og hospital ombord, og brandmand, brandchef og røgdykker.

Men det handler ikke kun om store skibe, fremmede havne og verdenshavet. For 3. år i træk vandt
tvillingernes hold travalje-roning og den store pokal fra Danmarks Rederiforening - pokalen er nu
deres. Travalje er nærmest som en gammeldags stor tung redningsbåd, det er ikke for tøsedrenge


Årlige Maritime 3-kampe - Travalje roning - i Svendborg

Tvillingerne med på vinderholdet fra Kogtved Søfartsskole i de hvide/lyseblå trøjer.

Travalje vinder, Svendborg 2001Travalje vinder, Svendborg 2002Travalje vinder 2003, 3.år i træk
Tvillingernes vinderhold  2001, 2002 og 2003.

Travalje, Svendborg 2003
Tvillingernes vinderhold 2003 hvor de for 3.år i træk vandt pokalen fra Danmarks Rederiforening.
"SIMAC" på deres trøje = officersakademiet og "JO3-2003" er Junior Officer 3. semester 2003.


Kogtved Søfartsskole

Kadetter i Rederiet A. P. Møller og andre begyndte indtil 2008 med 5 mdrs. sømands grunduddannelse
på den traditionsrige kostskole, Kogtved Søfartsskole, Svendborg. Her ses forældredage i 1997 og 2001.
storebrors dag, Kogtved 1997storebrors dag, Kogtved 1997
tvillingernes dag, Kogtved 2001, navnet Holsting er blevet kendt hertvillingerne på Kogtved med præmier fra 2001
Efter søfartsskolens 5 mdrs. grundtræning i traditionelle sømandsfærdigheder står kadetter 1½ år til søs
for at se om det er fremtiden, indgår i bro- og maskinvagten, og laver all-round arbejde overalt ombord.

storebrors hold, Kogtved Søfartsskole 1997
Kogtved Søfartsskole. Jess Holsting's hold, 1997

Tvillingernes hold, Kogtved 2001
Kogtved Søfartsskole. Tvillingerne Ebbe og Fini Holsting's hold, 2001


Mærsk Line 2007


Mærsk skibsofficer 2007Dual Senior - Skibsofficer i A. P. Møller - Mærsk år 2001
Krævet Dual - Styrmands & Maskinmester dobbeltuddannelse (Bro/Dæk & Maskine)
(Se nærmere om uddannelsen idag)
Junior- og Senior Officersuddannelse
El-installatør uddannelse
Ialt otte år incl. sejltid

Adgangskrav: Matematisk Studentereksamen eller tilsvarende (Se nærmere om uddannelsen idag)
Fem måneders forberedelse og træning i grundlæggende sømandsfærdigheder, på kostskole, Kogtved Søfartsskole
1½ års praktik til søs som dual-kadet i all-round arbejde overalt ombord.

Efter Søfartsskolen: Værkstedsskole. Brandskole. Røgdykning. Sikkerhed. Søredning. Førstehjælp og Sygdomsbehandling m.m.
Officersskole, Svendborg International Maritime Academy (eller Marstal):
Navigation, søret, søsikkerhed, søredning, sygdomsbehandling, brandslukning, skibs/maskinteknik, elektroteknik, automation, stærkstrømslære, meteorologi m.m.

1½ års sejltid som Dual Juniorofficer før Skibsfører- og Dual Seniorofficersuddannelse

En alsidig fremtid af IT/teknik, ansvar, ledelse, afveksling, sikkerhed og frihed.

Herefter ventede hele verdenSøfart er endda Danmarks ældste erhverv, udøvet med mod og dygtighed, siden vikingetiden (broncealderen) som en livsnødvendighed i et land af 500 øer og en halvø, og uden egne naturrigdomme. Søfarten skaffer os stadig alle vore goder - gennem søfolkenes store indsats, og afsavn, og livstrusler fra bevæbnede pirater. Biler, motorcykler, elektronik, tv, computere, mobiltelefoner, møbler, sko, beklædning, foto, alle slags butiksvarer, køl og frost, vin, kød og fisk, frugt og grøntsager og meget andet

Uden søfarten ville verdenshandelen gå i stå, og Verdens milliarder af mennesker lide nødVLCC super råolietanker set fra helikopter
Skibsofficer kadetter begynder alle som menige 'matroser' på de store tankskibe og containerskibe.
Her VLCC Very Large Crude Carrier råolie supertanker set fra helikopter ved besætningsskift.
Olien, af mange udskældt for sine negative sider, er dog grundlaget for vores moderne eksistens. Uden olien var vi 100 år tilbage i tiden, eller mere.


Uden disse skibe ville verden gå i stå, og hylderne i butikkerne stå tomme. Under dæk er otte lag containere, dybgangen ca 15 m. Derfor kan de store containerskibe ikke komme ind til København, her er ikke dybt nok. Containere hertil omlastes i Aarhus eller større udenlandske havne til små containerskibe.


Göteborg, Sverige (på billedet), og Aarhus, Danmark, er vore nærmeste havne
hvor der er dybt nok til de store containerskibe med last (omkring 15 meter)Set ned i et container lastrum. Op til 10 lag containere under dæk,
plus 10 lag oven på dæklugerne som lukker lastrummene mod bølgeslag og regn.


storm i nordlige Stillehav
Ebbe på job: Storm i nordlige Stillehav. Turen tværs over Stillehavet tager op til 3 uger.


gastanker i høj sø og 'røgvand'
Jess på job: Gastanker i høj sø og 'røgvand'. Gassen er nedkølet, flydende og under tryk.
('Røgvand' betyder skumsprøjt, massive bølger kaldes 'grønt vand' og er farligt nok, kan skylle folk overbord
og fylde skibet så det synker .. 'grønt vand' for rejsende med hundeslæde i Grønland betyder
smeltevand på havisens overflade, mens 'sort vand' skal man for alt i verden undgå, for sort vand
er åbent vand ned til et ukendt vanddyb, og med en havvand temperatur omkring Grønland året rundt
på minus 1½ grad C skal man undgå at falde i vandet, man lammes og mister bevidstheden på sekunder)

Platform Supply, livsvigtige forsyninger
Supplyskibe holder olieboreplatformene igang overalt i verden, flytter rundt på dem, leverer boreudstyr, ferskvand og meget andet. Boreplatformen her er en Semi Submersible rig som flyder på hule 'ben', bruges på dybt vand hvor boreplatformen ikke kan stå på ben, på havbunden, som en Jackup rig.

arbejde ved oliefelterne
Fini på job: Olie føres fra FPSO oliebehandlingsenhed til tankskib. Uden disse dristige, modige operationer
måtte vi finde det varme tøj og gå i skov og mark eller til stranden og finde mad, for uden olie, biler og elektricitet, ingen transport, ingen industri osv., så ville samfundet ikke fungere.


ankerhåndtering og flytning af borerig
Ebbe på job: Ankerhåndtering med AHTS ankerhåndteringsskib hvor man frigør og hæver
boreriggens mange-tons-tunge ankre af havbunden, for at flytte den. Et livsfarligt arbejde.
Her ses hvordan det håndteres forsvarligt, med de svære ankerkæder sikret, så de ikke
kan glide ud over siden, og kæntre skibet.ankerhåndtering og flytning af borerig
Fini på job: Bugsering af olieboreplatform fra Singapore til Australien.
Platformen er bemandet af 100 mands besætning.
Cockpittet / broen på et AHTS entreprenørskib når hele vejen rundt.
Her sidder Fini ved manøvrepulten mens en kollega følger arbejdet i kikkert.
En Jackup boreplatform kan trække benene op og sejle som et skib, men anbringes her på et heavy-lift-skib. Øverst ses dækket på heavy-lift-skibet med store fortøjninger klar, inden skibet sænker sig og platformen sejles indover og fortøjes, hvorefter skibet hæver sig igen, sådan laster man. Foto Ebbe Holsting.

Ebbe på job: Nybygget 750.000 tons beton flydende boreplatform bugseret fra construction site,
og 350 km ud til oliefelt ved Newfoundland, Labrador CANADA, ballastet ned og stå på havbunden


Fini's nybygning juli 2017 i den nye STARFISH serie
Fini (nr 6 fra venstre) ved søsætning, levering og navngivning af hans ny AHTS Supplyskib MÆRSK MARINER på Kleven værft i Norge efter 3 mdrs klargøring efter datablade, afprøvning og prøvesejlads.


Og her kommer alle vores sydfrugter, kød og vin, kaffe og cacao m.m.m. fra Sydamerika.
I 'Reefere' - køle containere, tværs over Sydatlanten.
Se Fini's video fra Atlanten og hør sømandssangen:"MED KRONBORG OM STYRBORD"


To kæmper, for anker. Singapore - Kina - Korea - Japan er meget tæt trafikerede
af store og små skibe, og et mylder af fiskere. Og mange skibe venter, for anker.Størstedelen af verdens handel har været gennem en skibscontainer.
Uden søfarten ville verdenshandelen gå i stå, og Verdens milliarder af mennesker lide nød


Verdens største containerskib laster 20.000 skibscontainere

Jess med verdens største skib til 5-års tjek og nymaling i dok. 400 m langt (der står en mand i cirklen)
Skruen 10 m i diameter 40 tons, anker 20 tons, der er to ankre, hvert led af kæden vejer 200 kg


Jess sejler verdens største skib under Storebæltsbroen.
Fra køl til top er skibet 80 meter højt, og stikker omkr. 15 meter under vandet.
2017 Kaptajn Jess og hans kollega ved navngivning på værft, nyt mega-containerskib Triple-E 2.generation. De to kaptajner afløser hinanden med hver sin besætning.

2019 Tvilling Fini nyudnævnt Kaptajn: Navngivning og overtagelse af AHTS nybygning fra værft. Tvilling Ebbe er også indstillet til Kaptajn. Begge dual - uddannet og har sejlet som maskinmestre.

Forfremmelser i handelsflåden sker ikke bare efter tids- og lønskala, men når der er et ledigt job.
Jess' nye skib, 400 m langt, 20.000 containere. MAERSK LINE er Verdens største containerrederi med over 600 skibe

Danmark er Verdens 5. største søfartsnation, i stadig fremgang, efter lande som Kina, Japan, Singapore, Grækenland, som modsat danske skibe sejler med massiv statsstøtte !


Danske skibe sejler 10% af verdenshandelen, 1.000.000.000 tons

Dansk søfart sejler milliarder hjem til Danmark. Sidste årlige rekord var 200 milliarder kroner i årlig indtægt til Danmark.
Vi har 10.000 danske søfolk som med vores handelsflåde er kendt og respekteret over hele verden. Og skibe med den yngste gennemsnitsalder.

Søfart er Danmarks (næst)største valutaindtjening (efter industrien) men er i modsætning til industrien meget lidt synlig i folks bevidsthed fordi ikke mange skibe kommer i dansk havnDanske søfolk fører Dannebrog og stolte danske søfartstraditioner
frem i Verden !

Ikke alle danske rederier sejler med danske søfolk

90 % af verdens transport kommer med skib

Søfart er langt den mest CO2 neutrale transportform, med langt større godsmængde pr. energienhed, end lastbiler, tog og fly

Uden søfarten, samt olien og gassen fra Nordsøen - som få andre end A.P.Møller engang troede på
men nu i mange år har gjort os mere end selvforsynende - uden dette ville Danmarks økonomi være ilde stedt !
Mærsk Mc-Kinney Møller, 95 år, med sin datter Ane (chef for APM-Fonden)

Danmarks bedste mand nogensinde, altid personligt garant for gode danske værdier. Med helt unike visioner ikke kun for 'foretagendet', men for landet, gjorde Danmark selvforsynende med olie og gas og skabte verdens største, mest moderne og respekterede rederi.
Donerede enorme beløb til en lang række praktiske og velgørende formål både inden- og udenlands, Søfartsuddannelser, skibsofficersakademiet, universiteter, hospitaler, kirker, arkitektur, slotte, parker, kultur og kunst, Operahuset, Folkeskolen, Amalienborg, Amaliehaven, Kastellet - og Fælledparkens fornyelse.
Ingen har bedre fortjent hele Danmarks respekt og Kongerigets største hæder, Elefantordenen.
Mærsk Mc-Kinney Møller (i daglig tale 'hr. Møller'), 13.7.1913-16.4.2012
Øverste chef og daglige leder af 'A. P. Møller' indtil 1993, siden sin fars, Arnold Peter Møller's død 1965.

>> Med Rettidig Omhu. With Constant Care.<<


Citat: "Var garant for, at rederiet blev drevet efter grundlæggende dyder. De søfarende var altid i hans tanker, og Mærsk Mc-Kinney Møller var som daglig leder af rederiet frem til 1993 eksponenten for, at forretning og sømandskab var uadskillelige elementer" . .
(Citat CO-Søfart, 17. april 2012)

Æret være hans minde- hvor kommer navnet MÆRSK fra ? Slægten af brave sejlskibskaptajner og skibsdrenge, kommer fra Rømø, Sønderjylland - marsken, deraf navnet MÆRSK. Men A. P. Møllers far Peter Mærsk Møller flyttede da Rømø blev tysk, til den gamle skipperby Dragør, Amager ved København. Dragør er en gammel traditionel 'skipperby' og A. P. Møllers far Peter Mærsk Møller var sejlskibskaptajn, og fik job hos en sejlskibsreder i Dragør - og giftede sig endda med skibsrederens datter Ane, som også var en gammel slægt af kaptajner og skibsdrenge. I Dragør fødtes Arnold Peter Møller 1876, hans far Peter Mærsk Møller sejlede fortsat som sejlskibskaptajn, men storme der ofte drev sejlskibe ind på kysten til forlis og tab af mange menneskeliv gav dampskibe fremgang, for med motorkraft kunne man undgå at drive for stormen. Der var dog meget længe også modstand imod de ’rygende og brandfarlige dampskibe med ild ombord’. Møller - familien endte da i Svendborg hvor A. P. Møllers far fik et dampskib som kaptajn. Da var A. P. Møller selv en dreng på 12 år. Siden ønskede faderen sit eget dampskib og med sin nu voksne søn A. P. Møller stiftede de dampskibsrederiet. Den unge A. P. Møller ville udvide og købe flere skibe, flyttede til København og stiftede sit eget rederi 1912. Her fødtes hans søn Mærsk Mc-Kinney Møller, og rederiet fik stor fremgang.


Syvstjernen er egentlig et religiøst symbol fra A. P. Møller's far kaptajn Peter Mærsk Møller,
der oplevede på nærmeste personlige vis, at tro og bøn giver fornyet håb i svære situationer.

Stjernen på havet..
som i en gammel dansk katolsk salme af Johannes Jørgensen - også sømand:

Stjerne på Havet, lys ifra oven
sikreste lys for vildfarnes stavn
Når du mig leder frem over voven
frelst gennem stormen når jeg i havn


"MED KRONBORG OM STYRBORD" (se en video / hør sangen)

1987. Vores populære udflugtsmål (siden jeg selv var dreng): Kronborg og det gl. Søfartsmuseum inde på slottet. Og se de passerende skibe fra hele verden. Tvillingerne ikke 5 år allerede fortrolige med kikkerten.

Far til fire * Tidligt til søs - England - Sydamerika og tilbage.

far til tre skibsofficerer i Mærsk
Foroven spurgte jeg ”hvordan bliver københavnerdrenge i vore dage interesseret i skibe og søfart ? De var nysgerrige, videbegærlige, aktive - og modige. Vi så meget på skibe. Far var tidligt til søs m.m.” At drengene søgte ind i Rederiet bygger på flere ting, dels er vi en stolt, gammel søfartsnation, skibe har altid interesseret os. I mine drengeår var Søfart alment kendt i befolkningen, radioen spillede danske sømandssange. Selv har vi rødder i søfart. Som dreng gjorde jeg skibsrejsen rundt England - Sydeuropa - Canariske Øer - Sydamerika, og tilbage igen. Mine år i Grønland, Amerika, U. S. Air Force og Coast Guard har også gjort sit til at se udad i den store verden.

Jeg selv var tidligt optaget af flere ting, heraf skibe, og religion. Oplevede skibsrejse via England - Sydeuropa - Canariske Øer - Sydamerika og tilbage. Da vi kom tilbage voksede jeg op dels i Humlebæk, og i en landsby, i Nordsjælland, hvor jeg fulgte min far i Folkekirken, i Asminderød kirke ved Fredensborg, da jeg var 10 år gammel blev min storesøster viet i den katolske kirke i Helsingør, og jeg fulgte da den katolske kirke og var med til stort Pinsestævne i København 1953.

På sommerferie i Sønderjylland ved Aabenraa Fjord, var jeg med en gammel fisker ude i robåd, fik betroet fiskerens barnebarn, og robåden, og roede ud fra stranden, 11 år var jeg. Hun var den sødeste friske smilende sønderjyske pige med lyse lokker, i fin lys blomstret kjole, hvide strømper og fine sko, aldeles henrivende, og vi brevvekslede længe - det kunne vi jo, selvom vi havde lidt svært ved at forstå hinandens tale.
Musik fik også en stor plads i min opvækst, tidligt klaveruddannet, spillede som teenager Beethoven og Schubert sonater, studerede på egen hånd musikhistorie, og skrev små musikstykker.
Transistoren, det nye revolutionerende elektroniske komponent, kom ind i mit liv, denne fantastiske nye miniature som totalt ændrede verden, jeg var 12 år gammel da jeg helt på egen hånd studerede bøger om den nye transistor, og begyndte at bygge miniature kredsløb, en radio i en tændstikæske. Soldatertiden, og arbejde i Grønland greb ind, men jeg bevarede og udviklede interessen og endte med job i U.S.Coast Guard.

Så drengene har ikke fra fremmede at fordybe sig i deres interesser, gennemføre deres drømme og nå deres mål, uden at skulle tilskyndes til det. De viste også evner ’fotografisk musikalitet’, så jeg kunne lære dem vanskelige stykker klassisk klavermusik, ved at vise dem nogle takter ad gangen, hvorefter drengene kunne spille det.

Drengene voksede op under billeder af de berømte polarskibe GJÖA og FRAM som nåede længst mod nord og syd - og inspireret af mine oplevelser bl.a. med hundeslæde på isbjørnejagt tusind kilometer gennem Nordgrønland og over Indlandsisen. Selv har drengene oplevet en del i Søværnet, Grønland og Island, og efter vi var flyttet til USA og tvillingerne startede i public school, lærte de flydende engelsk på 2 mdr., og blev præmieret for flid, dygtighed og kammeratskab, 'Super Kids'.

Utallige timer i Københavns Havn og på Langelinie, og Kronborg og Handels- og Søfartsmuseet, hvor vi så på skibe, er gået i blodet. Vi fulgte på afstand store skibe blive bygget på Burmeister&Wain værftet i København, mens vi boede på Dragør Nordstrand og fra vore vinduer så skibe passere.

1996 besøgte vi det nye A. P. Møller containerskib KNUD MÆRSK på Langelinie, da besluttede de sig. Deres 10 år ældre bror ventede forgæves på togt med skoleskibet Danmark (nu er han kaptajn i Mærsk Line) og havde i stedet taget en flot Højere Handelseksamen og butiksuddannelse og var ansat i NETTO, men sprang nu også til 'Syvstjernen', mens tvillingerne endnu som 13 årige jo gik i 6. klasse, og efter 9. klasses eksamen (public school i USA, privatskole i Danmark) tre år i gymnasiet til en flot matematisk studentereksamen på Virum Gymnasium, efter vi var flyttet nord for København - altså drenge der passede skole og gymnasie og bevarede beslutningen i 6 år indtil de kunne begynde søfartsuddannelsen.

Veneration for firmaet A. P. Møller var en faktor som havde sit udspring i nogle uhyrlige olieforhandlinger med regeringen. Et solidt, dygtigt foretagende overfor politikere der demonstrerede ligegyldighed og inkompetence, som løb fra en aftale, og i tåbelighed havde foræret olieefterforskning i store Nordsøområder til Norge. Disse begivenheder måtte få enhver rettænkende til at krumme tæer af skam. Så meget mere som A. P. Møller gik ind i 'olieeventyret' angiveligt for at redde det på danske hænder, hvor regeringen var parat til at forære olieefterforskningen til tyskerne.

Hvorfor jeg ikke selv valgte Søvejen ? Godt spørgsmål, og svaret er mindst lige så godt: Jeg elskede skibe - bare at sejle, duften af skibet og havet. Men som ovenfor nævnt voksede jeg op med verdens geniale nye vidunder: TRANSISTOREN. En revolution der afløste 'radiorør' af glas og metalgitre med en glødetråd som drivkraft, mens den lille 3-benede transistor er et lille stk halvledermetal af f.eks. germanium eller silicium (strandsand) i princippet en ganske enkel kontakt som tændes / slukkes med en lav basisstrøm, men sat sammen i milliarder bliver til en kunstig hjerne der kan udføre hvadsomhelst vi programmerer den til, og som idag hersker overalt i husholdning, underholdning, kommunikation, industri, biler, fly, skibe, rumfart, og avancerede våben: DIGITALTEKNIK. Transistorer blev stadig mindre, og med mikroteknik opfundet i USA bygget sammen til hele mikro-"samfund" i mikrochips, Integrated Circuit, IC, med millioner af transistorer - mikroprocessorer, som på minimal plads kunne styre hvadsomhelst. Radiorør kunne det samme, men så fyldte apparatet bare et helt hus. Se på Teknisk Museum i Helsingør, her står DASK, en "elektronhjerne" fra 50'erne, min skoletids vidunder blandt drenge. For drenge har sikkert diskuteret den sidste ny teknik siden bue og pil blev opfundet. Jeg var meget ivrig med på det nyeste og byggede f.eks. en radio i en tændstikæske - før det var byggesæt, og man selv skulle finde løsninger. Jeg fandt en butik i 1950'ernes indre København som solgte billige japanske transistorer - de originale amerikanske transistorer kostede en halv formue. Men meget få troede mig når jeg præsenterede mine miniature vidundere. Transistorer var helt nyt og ukendt, og jeg blev lidt til grin når jeg fortalte mine kammerater om det ! Med tiden blev det til arbejde med computerteknik på komponentniveau, altså ned i mindste detalje med mikroteknik, som skete mere ved hjælp af 'sproget' Boolsk Algebra og Hex-talkoder, end med loddekolbe, og den overordnede programmering i hele computerprogrammer, forskellige programmerings-sprog-koder MASKINSPROG, COMAL og PASCAL, indlagret i en EPROM-'mikro-chip' - en helt ny måde at tænke på - en kunstig hjerne der kan udføre hvadsomhelst vi vil have den til. Endelig førte det til mit mest avancerede job i elektronik - uddannet i United States Coast Guard, Governors Island, New York, som LORAN operatør og service tekniker udstationeret på en radiosender i Grønland. Det mest koncentrerede og spændende job jeg har haft, alt foregik på teknisk engelsk. Tidens mest avancerede analog- og digital computer elektronik, opto- datatransmission, og højspændings radiosendere. Jeg var udsendt af Søværnet i Danmark, rangede som officer på basen i New York.

Min første søn blev allerede i drengeårene lige så grebet af elektronikken og studerede ivrigt fars uddannelsesmapper med test og notater i elektronik, digital - og computerteknik, tekniske datablade osv., og blev dygtig, byggede egne digitale 'robotter'. Sammen med sin lidt yngre bror (idag kaptajnen) fulgte han far på job og de lærte at udføre servicearbejder på videoafspillere. Efter 9. klasse kom han på teknisk skole i faget elektronik men det kedede ham fordi de også skulle svejse lastbiler og grave grøfter... Men jeg kendte rektor på DTU som gav ham chancen på DTU - elektronik-ingeniørstudiet. Desværre droppede han også det - der var for megen tom snak.
Men mine tre yngre sønner valgte altså skibe og søfart - som jeg også kunne have fundet på - og nu indbefatter det også arbejde i computerteknik ! Så hos os kender vi ikke til 'generationskløften' - vi er de bedste venner. Og mine sønner vidste hvad de ville, passede deres studier, forfulgte deres mål. Og jeg bakkede dem naturligvis op - meget interesseret.

Iøvrigt besluttede de tre sig mens de kunne vælge mellem de traditionelle to linier til søs: Styrmand (navigatør), eller Maskinen (maskinmester). Inden tvillingerne nåede gennem skole og studentereksamen, var den nye duale (dobbelte) skibsofficers uddannelse blevet et krav (styrmand + maskinmester uddannelse !) og erstattede de traditionelle valg mellem bro og maskine. De fik intet valg, men fortsatte ufortrødent, og fik ved både Junior- og Seniorofficereksamen SIMAC ACADEMIET's højeste karaktergennemsnit, og præmier for flid og interesse. De klarer sig også flot ombord sidenhen, på broen såvel som i maskinen, de har et godt praktisk håndelag og løser problemer som andre har ladet ligge, og som Uddannelsesofficerer for medsejlende kadetter.

De har oplevet Verden og Søfarten i op- og nedgangstider, ikke født med en sølvske i munden men opvokset med enlig far. Tvillingerne startede skole i USA, i hver sin 1.klasse, børnehaveklasse fandtes ikke, lærte flydende engelsk inden 3 mdr. og blev præmieret 'Super Kids' (for flid, dygtighed og kammeratskab) og den holdning til livet hænger ved. Alle tre brødre seje, dygtige, selv-motiverede og loyale officerer i Rederiet A. P. Møller - Mærsk.


Flinke, loyale officerer med de bedste resultater

Dual skibsofficer Dual skibsofficer Overstyrmand
De tre brødre ombord nyeste klasse Triple-E 2. generation MÆRSK mega-containerskib tvillingerne Ebbe og Fini og storebror Jess Holsting

Alle tre Skibsførere, Master Marinere. Kaptajner / Dual Officerer.
Tvillingerne dual-uddannede, maskinmester/maskinchef/el-installatør = Dual Skibschef.
Med SIMAC Skibsofficers akademiets topkarakterer, og præmier for flid og interesse.
Instruktører, uddannelsesofficerer, og ulønnede i hvervekampagner til Skibsofficer


Også i Søværnet med Inspektionsskibet VÆDDEREN på broen og i maskinen
i Nordatlanten, Grønland udenskærs og indenskærs, førte skibet gennem Prins Christians Sund, og Island. Søværnets topbedømmelser.
Kogtved Søfartsskole                                                                              Søfartens ugentlige Positioner og Maritim Bulletin

Kogtved Søfartsskole, søfartens traditionsrige grundskole              Søfart, 'Positioner og Søfartens nyheder'


Hvervekampagner på skoler, gymnasier og udstillinger, til skibsofficers studerende til den danske handelsflåde.


Blå Ambassadører for Danmarks skibsfart, 'det blå Danmark'.

Danmarks skibsfart i over 1000 år. Idag en af verdens største søfartsnationer med de nyeste skibe. Det kan vi være stolte af !
Danmarks Skibsfart i Tusind år !
Flotte mærker fra Danske Sømands- og Udlandskirker. Skibe har bragt os rigdom og velfærd lige siden vikingetiden, ved danske søfolks mod og dygtighed !
Vor gamle konge Frederik IX, dronning Margrethe II's far, var uddannet søofficer i Søværnet, og sendte hvert år til Nytår radiohilsen til "Alle Vore Søfolk".SE FLOT VIDEO hvor Jess sejler et af verdens største containerskibe ind til HONG KONG


Containere kommer med biler, motorcykler, mobiltelefoner, musikinstrumenter, computere, fladskærme, elektronik, legetøj, foto
frugt, vin, kød, fisk, smør, ost, medicin, kemikalier, motordele, motorredskaber, tøj og sko, køl og frost, og meget meget andet2013. Jess' første skib som kaptajn, på ruten Nordeuropa-Fjernøsten via Suezkanalen, SVEND MÆRSK, 347 meter langt, 110.000 tons.
Herefter fik Jess sit faste skib som kaptajn på nyere SKAGEN MÆRSK Stillehavet rundt Asien - Amerika - New Zealand - Koralhavet.

Kaptajn Jess Holsting på sit kontor i toppen af skibet - lige under kommandobroen, som også er radiostation - skibe idag har ikke en 'telegrafist', det klares af vagthavende styrmand. Man bruger langtrækkende radio/satellittelefon, Internet og selvfølgelig e-mail.


10 år efter 'åbent skib' Langelinie 1996, tvillingerne mødtes med hver sit containerskib på Sydamerika-ruten. Som Dual-Officerer, skiftevis vagthavende styrmand / maskinmester.

tvillinger
Som Dual-Officerer. Den ene ved kaj, den anden ankommer. Fotograferede hinandens skib, og sendte billedet hjem via mobiltelefon.

tvillinger
Tvilling som styrmand. Alt det mest moderne elektroniske udstyr bruges - og observation med sekstant og beregning med nautisk tabel holdes vedlige. Indtegning af rute i søkort på papir, indkodes i Autopilot som kan styre skibet, ligesom i fly. Idag bruges elektroniske søkort som tilføres alle rettelser.

tvillinger
10 år efter 'åbent skib' Langeliniekaj 1996, tvillingerne mødtes tilfældigt. Dual-Officerer, skiftevis vagthavende styrmand / maskinmester. På hvert sit containerskib.
Den ene lige tiltrådt vagthavende styrmand, den anden sluttet vagthavende maskinmester (der er varmt i maskinen, derfor uden undertrøje)

'Over de Syv Have'

Udvalgte postkort / hilsner / gaver fra hele Verden


De sejler 'Over de Syv Have' (Lægger til i flere havne i disse*lande) Angola, Argentina, Australien*, Bahamas, Bali, Belgien*, Borneo, Brasilien*, Brunei, Cameroon, Canada*, Caribien*, Chile, Columbia, Congo, England*, Elfenbenskysten, Filippinerne, Frankrig*, Ghana, Grønland*, Guinea, Holland*, Ildlandet, Indien*, Indonesien*, Island, Italien*, Jamaica, Japan*, Kina*, Korea*, Labuan, Malaysia*, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Namibia, Newfoundland (Canada), New Zealand*, New Guinea, Nigeria, Norge*, Oman, Orkneyøerne, Panama*, Peru, Pitcairn Øen (sydlige Stillehav), Polen, Portugal, Rusland, Scotland*, Senegal, Shetlandsøerne, Singapore, Spanien*, Sri Lanka, Syd Afrika*, Syd Korea, Sverige*, Taiwan, Tyrkiet, Tyskland*, United Arab Emirates*, Ukraine, Uruguay, USA*, Ægypten, Ækvatorial Guinea, Øst Timor.Tvilling kaptajn med nyt skib fra værft.                  Storebror kaptajn med sit nye skib.                 Anden tvilling på vej.


BEST FATHER            KRONBORG        DAD A STAR
Sejlede Mærskskib ind "MED KRONBORG OM STYRBORD" (se en video / hør sangen)Mange har undret sig og spurgt hvordan det er gået sådan, at drengene er nået så vidt - selv siger de at vores tid i USA, skolen i USA, lærte dem meget, amerikanere tænker mindre på 'hygge', strejker, protester og ballade, og mere på at nå et mål. Som børn var de ikke i børnehave.

Relief & Rosenkrans i ædelt træ, fra Brasilien


Webmaster KJELD  A. HOLSTING                Facebook Kjeld Holsting                                 GÆSTEBOG

Disse sites og baggrunden tegnet / udviklet af mig, med programmet Corel Draw