Danmark Dejligst Danmarks historie er noget ganske særligt, begivenhedsrig, overraskende, forskellig fra andre landes - også forskellig fra Sveriges og Norges som på mange punkter er fælles, og Tysklands, og Englands historie som er meget ældre og langt mere dramatisk - begyndte med romerriget som fordrev de lokale folk, i England kom siden vikingerne, hærgede, plyndrede og erobrede England som under kong Knud den Store blev en del af Danmark - kongen ligger begravet i en stor engelsk katedral !
Kristentroen fordrev de gamle krigeriske guder, for kristentroen sagde bare 'kom til den nemmeste tro, som er gratis, du behøver bare at ville, så er du troende'.
Det er i vores danske historie fantastisk at en vikingekonge i år 986 rejste jellingstenen med Jesus, og de næste 100 år byggedes mange små trækirker, men i 1100-årene kirker af sten over hele landet, og har siden da kaldt til tro, vi kender alle vore 'landsbykirker'.

Danmark var engang i 1950'erne den venligste og tryggeste lille "have" i verden og vi har stadig en kirke der er ældre end landet selv - en kirke der udsprang fra Mellemøsten - hvor islam, muslimer siden 600-årene har fortrængt de kristne, hvor Jesus levede, og døde, og siden udbredtes til hele Mellemøsten, Nordafrika, Asien hvor nu Tyrkiet ligger, kristentroen udbredtes siden 300-tallet op i Europa og nåede 'Danmark' - som egentlig bare var 'hjemland' for spredte vikingstammer, hvor vikingkongen Harald Blåtand rejste jellingstenen med en figur af Jesus - som i vores pas - og indførte kristentroen til Danmark. Siden fulgte munke som byggede klostre, skoler, fattighjælp, og hospitaler, ja skabte landet, vores kultur, skole, universitet, biblioteker, og vores omsorg for ældre, syge og svagelige !
Det var den arv vi fik fra klostrene i det ældste Danmark i 1500-årene - indtil Luthers reformation skyllede ind over landet, lukkede klostre og fordrev munkene - og kastede Danmark ud i stor krise indtil danske konger optog noget af det som klostrene havde givet landet.
Idag er vi mere i krise end nogensinde. Vi svigter kirken og troen, svigter vore børn og unge, og vi dræber vore ufødte børn, for at behage kvinden.
Vi er mere dobbeltmoralske end vi vil indse. Hvordan kan vi lære børn at det er helt ok at være aktiv homoseksuel, endda gifte sig med en af samme køn - og gøre hvad man vil sammen, men fare med hårde straffe mod pædofile ?! Begge dele er een og samme sag - homoseksualitet er en følge af svigt og overgreb mod børn, hvad enten folk vil eller kan huske eller erkende det eller ej. Og begge dele er lige fordømt i kirkens lære !
Børn vokser op med pornografi som en naturlig adfærd, drenge ser voksne mænd blive "forført" med stor nydelse - af kvinder, eller andre mænd - hvordan kan drenge tro at det er forkert, når pædofile vil gøre det samme ?!
Danmark er mere børne- og ungdomsfjendsk end vi vil erkende ! Vi lader vore børn og unge drive rundt i gaderne om aftenen og natten, færdes alene i trafikken på vej til skole. Vi tænker kun på at rage penge til os, mens de unge må klare sig selv. Mens i USA - som vi elsker at hade, som vi lærte af Ruslands kommunister - her er der masser af tilbud til alle unge, her er de unge ikke henvist til at drive rundt i gaderne - det kunne vi lære meget af.
I USA er man også mere religiøse, man samles og fylder kirkerne hver søndag, man er sociale og hjælper hinanden, og som noget vi har glemt ærer man sit land !
Det samme har vi gjort herhjemme, men idag er kirken og troen 'yt'. Skal vi svigte kirken og invitere en fremmed, fjendtlig kultur og religion (Islam) - og endda tillade denne brutale undertrykkelse ?
Hør det enkle, kærlige budskab som du ellers ikke vil få at høre, fra andre religioner hvis budskab er et sammensurium af forbud og påbud, beklædningsforskrifter, madopskrifter, gymnastiske øvelser, hadske opråb, og det der er værre ! Jesus Kristus er dette enkle bud: Kærlighed !
Nu ringer alle klokker mod sky,
det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt påny
stor glæde mod himlen stiger.

Al verdens glæde begravet lå,
nu frydes vi alle dage !
Den glæde, søndagssolen så,
den har i verden ej mage.

Og der blev glæde på jorderig,
lig glæden i engles himmel.
Livskongen løfter op med sig
til livet sin børnevrimmel.

Hvor alle andre "profeter" har råbt i baggrunden "gør dit og gør dat" er Jesus den som gik foran selv og sagde "Følg mig" !


Mine fire sønner - ønskebørn - mit eet og alt!


Danmark, dejligst vang og vænge
( Dannevirkesangen )

Danmark, dejligst vang og vænge,
lukt med bølgen blå,
hvor de vakre, voksne drenge
kan i leding gå
mod de tyske, sláver, vénder,
hvor man dem på tog hensender.
Een ting mangler for den have:
Ledet er af lave [=nedbrudt].

Efter ønske vokste volden
Dannevirke kaldt,
som har mangen tørning holden,
før den slet forfaldt.
"Ledet", sagde dronning Tyra
"har vi hængt, - Gud vangen byrde [vogte]
at den ingen fremmed bryder
eller hofbud byder !"

Danemark vi nu kan ligne
ved en frugtbar vang,
hegnet trindt omkring, - Gud signe
den i nød og trang !
Lad som korn opvokse knægte,
der kan frisk mod fjenden fægte
og om Danebod end tale,
når hun er i dvale !!

Lavrids Kok / Grundtvig

København - Christianshavn, mit "fædrene ophav". Holms Huse i Langebrogade ca. år 1910.
Her ligger idag Danisco (tidl. Sukkerfabrikken, Dansk Industri Syndikat) og en stor boligkarré.


Sov, du kære lille skat

Sov, du kære lille skat, faders, moders dreng,
sov den hele lange nat, i din lille seng !
Dine smukke gyldne lokker, dækker blødt din runde kind.
Nu i drømme himlens klokker, trænger til dit barnesind.
Sov nu sødt i din lille seng, sov den hele lange nat,
Du vor egen kære dreng, du vor dyre skat !

Drengedrømme ved sejlskibsmodellen
Drengene synger ved klaveret:
Til vor lille gerning ud

Til vor lille gerning ud,
gik vi små fuldglade,
viljen så den kære Gud,
hjalp os som vi både [behøvede].
Nu er dagens lys udslukt,
lukt er snart vort øje.
Giv vor lille gerning frugt,
Fader i det Høje !

Du som viser dag og nat
sol og stjerner veje,
livets underfulde skat
gav du os i eje.
I hver barnesjæl på Jord
har du lagt en kerne
til en blomst med himmelsk flor,
herlig som en stjerne.

Lad den kerne underfuld
vokse i vort indre,
når der skinner sol på muld,
og når stjerner tindre !
Lad det frø opvokse smukt
med din børnevrimmel
til at bære evig frugt
i din høje Himmel !

B. S. Ingemann

Musik CD anbefales: "Sange af C. E. F. Weyse", Musica Ficta / Bo HoltenDet moderne handelsskib (gastankskib) Store skoledrenge besøger storebror.


Ni år senere: Tvillinger mødes på ruten . .
sendt hjem som MMS via mobiltelefon
som skibsofficerer. Den ene fotograferede den andens skib. Billede sendt hjem via mobiltelefon

- og med mine fire fine sønner til frokostbord på Bakkenflinke sønnerdansk eventyr - midsommernat
mosekonen . . dansk skærsommernat

Læs om de gode - men ikke så gamle - dage, i Min historie: Fra Thule til Tennessee


Webmaster Kjeld Holsting, Nærum. ca 70 foto,  beretninger og panoramakort  m.m Velkommen til mit Grønlands Galleri

Læs / skriv i gæstebogen       mailbox

Besøgende siden maj '99 . . 2180