Panorama over den beboede del af Thule distrikt
Set fra vest.  -  Thuledistriktet strækker sig yderligere 500 km mod nord til Humboldt Gletcheren, verdens største gletcher, - men her bor ingen.
Det viste udsnit strækker sig over ca. 400 km. (Tast F 11 for fuldskærm)

forstørret panorama
Panoramaet kan forstørres med et klik.
Navnet Thule (som er oldgræsk og betyder det yderste ydre) skyldes polarforskeren Knud Rasmussen som i 1910 oprettede en handelsstation her, og sikrede Grønland under det danske kongerige. Det er nabo til Thule Air base, ved Thulebjerget, men 'Thule' omdøbtes ved Thulebasens anlæggelse i 1951 til Dundas, efter det gamle engelske navn for thulebjerget Mount Dundas, og her i det gamle Thule, nu Dundas, anlagdes en dansk teleradiostation med tilhørende huse til el, vand og varme, og til mandskabet og deres familier. Eskimoernes oldgamle tørvehytter blev ryddet (een står dog tilbage som minde, ligesom også polar explorer Knud Rasmussens og hans kollega Peter Freuchens huse), og befolkningen flyttedes til nye huse i Qaanaaq 150 km mod nord, som fik navnet Ny Thule - eller slet og ret - for at gøre forvirringen total: Thule (navnet bruges nu stort set ikke) som er hovedbyen i dette nordligste distrikt som nu er Avanerssuaq kommune. Qaanaaq / Ny Thule er oprindeligt en ældgammel boplads med en flot og god beliggenhed ud til Inglefield Bredning med gode fangstmuligheder, og er Nordgrønlands mest moderne bygd med moderne huse, hospital, skole og flyveplads.
Thule Air Base er et vigtigt (amerikansk) radar- og sporingsanlæg, - og et komplet, moderne bysamfund i aluminium og beton, med alle værksteder, kirke, bibliotek, supermarked, diverse klubber, restauranter, barer og fuldt udstyret hospital, og idag med komfortable boliger for 800 kvinder og mænd, hovedsageligt civile danske ansatte. Oprindeligt under den kolde krig i 50- og 60'erne var her kampfly, raketforsvar, (atom)våben, og op til 12.000 militære og civile amerikanere og danskere - men kun mænd - bortset fra nogle få amerikanske sygeplejersker af militær rang.
PMT(baseafdelinger ikke vist) på bjerget Pingorsuit-Mountain, med 900 m det højeste i Nordgrønland, hvor der var mikrobølgestation med direkte link til USA. J-Site er stedet med de kæmpemæssige radaranlæg som dækkede hele Sovjet-Rusland. Operation Location-5 var en lyttestation med kæmpestore drejelige paraboler som sammen med Globe Communications rakte over hele verden. Camp Tuto var en baseafdeling gravet ind under Indlandsisen. Camp Century var en base 160 km ude på Indlandsisen - med forbilledet Site II, 350 km ude på Indlandsisen, nedgravet under overfladen, men nu for første gang på dansk territorium en Atomreaktor gav varme, vand, el til byen under Indlandsisen atomreaktor som gav el, varme og vand - livseksistens til det nedgravede anlæg, med to kilometer istunneller med alt - værksteder, boliger, hospital og kirke for flere hundrede mand. - Alt er nu afmonteret og forladt efter vellykkede erfaringer. Hvad der er tilbage begraves stadig dybere under sneen.
kirken af is, under IndlandsisenSavigssavik (=grønlandsk og betyder "stedet hvor man henter jern") yderst i syd, er det sted, amerikaneren Robert Peary fandt flere kæmpemeteoriter, som nu dels findes på Naturhistorisk Museum i New York, og på Geologisk Museum i København. Som den urgamle eskimoiske betydning fortæller, hentede man her jern til knive, harpun- og pilespidser ! Nu da Peary bortbragte meteorerne, bragte Peary til gengæld moderne knive - og som noget ganske nyt: geværet, den store kraftfulde 8 mm riffel, af hvilke de fleste findes og er i brug endnu 100 år efter !
Siorapaluk (betyder "lille sandbred") yderst i nord er verdens nordligste samfund (lidt længere mod nord er fangsthytten Neqé). Et indtryk af afstande får man, når køreafstanden med hundeslæde mellem f.eks.Qaanaaq og Siorapaluk er  -  en dagsrejse, 70 km.
Det hvide i hele baggrunden er naturligvis Indlandsisen, den millioner år gamle ismasse der hviler som i en skål i op til 3 km's tykkelse over landets indre, - hvor fossile fund har afsløret en ganske anden fortid, for mange, mange millioner år siden - i tertiærtiden - med subtropiske sumpe, aktive vulkaner, og frodig regnskov, befolket af dinosaurer !! - Hvad der fik klimaet til at "vælte" og medføre Indlandsisens dannelse, er endnu lidt af en gåde - global opvarmning med påfølgende kollossalt snefald over polaregnene, er foreslået. Men det kan ihvertfald kaldes en gigantisk naturkatastrofe.

Mine personlige fotos, fakta og beretninger om Grønland og Indlandsisen, og panorama over Thule-distrikt
Velkommen til mit Grønlands Galleri

ca 70 foto,  beretninger og panoramakort  m.m.


Andre billeder og beretninger


Denne side er besøgt 1490 gange siden marts ' 99.