Siden ses bedst i Fuldskærm - Tast F11
Mit navn er Kjeld A. Holsting, far til fire sønner, må jeg præsentere de tre

KNUD MÆRSK, Langelinie 1996 JESPER MÆRSK Skibsfører i Mærsk tre brødre Holsting på Kogtved Søfartsskole tre brødre Holsting, skibsofficerer i Mærsk MÆRSK Vindere af Travalje for 3. år i træk tvillinger mødes på ruten
Tre brødre, skibsofficerer i Rederiet A. P. Møller - Mærsk
Kaptajner / Dual Senior officerer, alle begyndte på Kogtved Søfartsskole.

Alle tre besluttede sig samtidigt foråret 1996, så her er den egentlige begyndelse
           KØBENHAVN, Langelinie, maj 1996           
Mærsk, Langelinie 1996

Karriere som Dual-Skibsofficer i handelsflåden år 2001
(Bro/Dæk- & Maskinmester uddannelse)
Matematisk Studentereksamen eller modsvarende
Fem måneders grundlæggende søfartsskole
1½ års praktik til søs som dual-kadet i fem perioder
Værkstedsskole. Brandskole. Akuthjælp.
Officersskole
Navigation, skibs-/maskinteknik, elektronik, stærkstrømslære, sikkerhed m.m.
1½ års sejltid som Dual Juniorofficer før Skibsfører- og Dual Seniorofficerstudie
En alsidig fremtid af IT/teknik, ansvar, ledelse, afveksling, sikkerhed og frihed.


                     2001, storebror Skibsførereksamen. Tvillingerne matematisk studentereksamen                 
2005, tvillingerne Dual Styrmands- & Maskinmestereksamen. Storebror Overstyrmand.
2009, tvillingerne Skibsfører/Dual Seniorofficereksamen, Dual Skibschef + El-installatør.
Skibsfører i Mærsk 2001 tre brødre Holsting, skibsofficerer i Mærsk 2005 Kaptajn i Mærsk
2001 storebror f.1973, Skibsførereksamen Marstal Navigationsskole. 2013 Kaptajn i MÆRSK LINE
2005 tvillingerne f.1982, Overstyrmænd (Dual Senior, Skibsførere + Maskinmestre & El-Installatører = Dual-Skibschef)

Titler til søs : Styrmænd er enten 1. og 2. styrmand (derover Kaptajn og Overstyrmand) i maskinen
1. og 2. mester (derover Maskinchef). Eller den nye dual-officerslinie med titlen Maritim Officer som
har skiftevis vagt som styrmand og maskinmester, som siden vil føre til Kaptajn og Maskinchef i et, Dual Skibschef.


KNUD MÆRSK, Langelinie 1996 tvillinger
De var 13 år og besluttede sig, og 6 år senere udmønstrede begge som kadetter, den ene på KNUD MÆRSK, tvillingbror på søsterskibet CLIFFORD MÆRSK. 10 år senere udmønstrede begge som dualofficerer, skiftevis styrmand og maskinmester. Mødtes tilfældigt på Sydamerikaruten, billede sendt hjem via mobiltelefon.

Mærsk, Langelinie 1996 Mærsk, Langelinie 1996
Et par raske drenge på KNUD MÆRSK, 1996. Det øsregnede over de mest standhaftige . . .


ALBERT MÆRSK på Langelinie
A. P. Møller's præsentation af nye skibe på Langelinie i København er et tilløbsstykke, især i sådan et vejr.
En af tvillingerne sejlede som Dual Skibsofficer, styrmand & maskinmester, på dette skib
ALBERT MÆRSK. Besøgte min søn på skibet da de anløb Århus med last, på ruten Europa - Fjernøsten.En god begyndelse, hos storebror, 1997
JESPER MÆRSK
Besøger storebror på LPG-gastankeren JESPER MÆRSK


(1998 var de som 15årige en uge i aktiv skolepraktik i Københavns Havn, sejlede havnebåde m.v.,
som eneste praktik der - efter nogen besvær - kunne tilbydes søfartsinteresserede skoleelever)


Mærsk, Göteborg 2002
Seks år senere mødes tvillingerne efter hver sin første jordrundrejse, 2002.
Containere losses/lastes, og forsyninger af mad/reservedele hejses ombord
Mærsk, Göteborg 2002 Mærsk officerskammer
At besøge et Mærskskib er en oplevelse, roligt trods travlhed, og renere end på mange færger,
alle er venlige, man bliver som gæst budt velkommen af en velklædt kaptajn, og budt med til dejlig
middag og kaffe. Stemningen ombord er, så man ikke har synderlig travlt med at forlade skibet.Mærsk officer på landlov Mærsk i Stillehavet
De ser Verden, fra New York til New Zealand. - Sydlige Stillehav, billedet er taget fra formasten.
Kadetter har udover deres vagter afvekslende arbejde, og der er tid til en forfriskende dukkert.
delfiner følger ofte skibet Mærsk swimmingpoolMærsk Skibsofficer 2007
ikke for tøsedrenge . .


Men det handler ikke kun om store skibe, fremmede havne og verdenshavet. For 3. år i træk vandt
tvillingernes hold travalje-roning og den store pokal fra Danmarks Rederiforening - pokalen er nu
deres. Travalje er nærmest som en gammeldags stor tung redningsbåd, det er ikke for tøsedrenge

Årlige Maritime 3-kampe - Travalje roning - i Svendborg

Travalje vinder, Svendborg 2001 Travalje vinder, Svendborg 2002 Travalje vinder 2003, 3.år i træk
Tvillingernes hold 2001 og 2002. De lyseblå er fra MÆRSK, de rød/hvide er fra Royal Arctic Line

Travalje, Svendborg 2003
Mærsk, tvillingernes hold 2003, hvor de for 3. år i træk vandt pokalen fra Danmarks Rederiforening.
"SIMAC" på deres trøje er officersakademiet og "JO3-2003" er juniorofficer 3. semester 2003.
Kogtved Søfartsskole

Kadetter i Rederiet A. P. Møller - Mærsk begyndte indtil 2008 med 5 mdr.s sømands grunduddannelse
på den traditionsrige Kogtved Søfartsskole, Svendborg. Her ses forældredage 1997 og 2001.
storebrors dag, Kogtved 1997 storebrors dag, Kogtved 1997
tvillingernes dag, Kogtved 2001, navnet Holsting er blevet kendt her tvillingerne på Kogtved med præmier fra 2001
Kogtved Søfartsskole har i årtier været anset som den skrappeste skole. Vel med rette, for når skib skal føres
og liv og ejendom står på spil, gælder kun godt gammeldags veltrimmet, diciplineret sømandshåndværk.

storebrors hold, Kogtved Søfartsskole 1997
Storebrors hold, Kogtved Søfartsskole 1997

Tvillingernes hold, Kogtved 2001
Tvillingernes hold, Kogtved Søfartsskole 2001


Mærsk Line 2007
Herefter ventede hele verden

Jess på EDITH MÆRSK Fjernøsten - Europa
Jess' første skib som kaptajn SVEND MÆRSK, derefter nyere søsterskib SKAGEN MÆRSK. 347 m langt, 110.000 tons, dybgang 15 m. på Stillehavsruten rundt Asien - Amerika.VLCC super råolietanker set fra helikopter
Ebbe og Fini med hver sin Mærsk VLCC super råolietanker (set fra helikopter)


storm i nordlige Stillehav
Storm i nordlige Stillehav. Turen tværs over tager 14 dage.gastanker i høj sø og 'røgvand'
Jess med gastanker i høj sø og 'røgvand', bryder en bølge.arbejde ved oliefelterne
Ebbe og Fini Mærsk Supply arbejde ved oliefelterne, begge samme job, endda på samme skib.


ankerhåndtering og flytning af borerig
Ankerhåndtering, hvor man frigør og hæver riggens tonstunge ankre af havbunden er et livsfarligt arbejde. Her ses
hvordan man håndterer dette forsvarligt, med kæden sikret, så den ikke kan glide ud over siden, og kæntre skibet.


ankerhåndtering og flytning af borerig
Fini på job: Bugsering af olieboreplatform fra Singapore til Australien.
Platformen er bemandet af 100 mands besætning.Cockpittet / broen på et AHTS entreprenørskib når hele vejen rundt.
Her sidder Fini ved manøvrepulten mens en kollega følger arbejdet i kikkert.En Jackup boreplatform kan trække benene op og sejle som et skib, men anbringes her på et heavy-lift-skib. Øverst ses dækket på heavy-lift-skibet med store fortøjninger klar, inden skibet sænker sig og platformen sejles indover og fortøjes, hvorefter skibet hæver sig igen, sådan laster man. Foto Ebbe Holsting.Ebbe på job: Nybygget 750.000 tons beton flydende boreplatform bugseret fra construction site,
og 350 km ud til oliefelt ved Newfoundland, Labrador CANADA, ballastet ned og stå på havbunden
Og her kommer alle vores sydfrugter, kød og vin, kaffe m.m.m. fra Sydamerika. I 'Reefere' - køle containere, tværs over Sydatlanten.


Størstedelen af verdens handel har været gennem en skibscontainerA. P. Møller, MÆRSK LINE er Verdens største containerrederi med over 800 skibe
Lille Danmark er dermed Verdens 5. største søfartsnation efter Kina, Japan, Korea, Singapore!

Danske skibe sejler 10% af verdenshandelen, 1.000.000.000 tons

De sejler milliarder hjem til Danmark. 2008 sejlede dansk søfart 190 milliarder kroner ind. Vi har 10.000 danske søfolk
som med vores handelsflåde er kendt og respekteret over hele verden. Og skibe med den yngste gennemsnitsalder.

Søfart er Danmarks næststørste valutaindtjening - efter industrien, men er i modsætning til
IT og industri meget lidt synlig i folks bevidsthed fordi ikke mange skibe kommer i dansk havnDe fører Dannebrog og stolte danske søfartstraditioner frem i Verden !
Ikke alle danske rederier sejler med danske søfolk

90 % af verdens transport kommer med skib

Søfart er langt den mest CO2 neutrale transportform, med langt større godsmængde pr. energienhed, end lastbiler, tog og fly

Uden søfarten, samt olien og gassen fra Nordsøen - som få andre end A.P.Møller engang troede på
men nu i mange år har gjort os mere end selvforsynende - ville Danmarks økonomi være ilde stedt !
Mærsk Mc-Kinney Møller, 95 år, og hans datter Ane
Danmarks bedste mand nogensinde
Mærsk Mc-Kinney Møller, 'myten', med helt unike visioner ikke kun for 'foretagendet' men for landet, gjorde Danmark til olieeksportør, skabte verdens største, mest moderne og respekterede rederi, donator til en lang række velgørende formål inden- og udenlands lige fra hospitaler, universiteter, skoler, kirker, arkitektur, kultur og kunst - og Operahuset. Ingen har mere fortjent rigets største hæder, Elefantordenen. Ellers beskedenheden selv.Nyeste tal viser, at dansk søfart og eksport af vores olie og gas fra Nordsøen tilsammen bidrager
med 200 milliarder kroner på den danske betalingsbalance. Uden disse indtægter ville Danmarks
betalingsbalance gå i minus, og true ikke bare vores velfærd, men hele samfundsudviklingen.
Vi er en stolt søfartsnation, og burde prioritere søfarten og rekrutteringen af søfolk langt højere !

Mærsk skibsofficer 2007

Søfart er endda Danmarks ældste erhverv, udøvet med stor dygtighed og mod, siden vikingetiden, som en livsnødvendighed i et land af 500 øer og 1 halvø, uden egne naturrigdomme såsom jern. Danske søfolk er respekteret i hele verden for deres dygtighed.
Danmarks Skibsfart i Tusind år !
Danmarks Skibsfart i Tusind år. Ark med 25 flotte mærker o.m.a. købes via Internet. Støt Danske Sømands- og UdlandskirkerIndsejling til New York, Manhattan
far til tre skibsofficerer i Mærsk Far til tre skibsofficerer

Hvad der fik mine sønner til at søge Rederiet bygger på flere ting, dels er vi en stolt, gammel søfartsnation, skibe har altid interesseret os. Vi har rødder i søfart. Som dreng gjorde jeg sørejsen rundt England - Sydeuropa - Canariske Øer - Sydamerika, og mine år i U. S. Air Force og U. S. Coast Guard har også gjort sit.

Drengene voksede op under billeder af de berømte polarskibe GJÖA og FRAM som nåede længst ud, mod nord og syd. Selv har drengene oplevet en del, Grønland, Amerika, og efter vi var flyttet til USA lærte de flydende engelsk på 2 mdr.

Utallige timer i Københavns Havn og på Langelinie, og Kronborg og Handels- og Søfartsmuseet, hvor vi så på skibe, er gået i blodet. Vi fulgte på afstand store skibe blive bygget på Burmeister&Wain værftet i København, mens vi boede på Dragør Nordstrand og fra vore vinduer så skibe passere.

1996 besøgte vi det nye A. P. Møller containerskib KNUD MÆRSK på Langelinie, da besluttede de sig. Ældre bror havde ventet længe på togt med skoleskibet Danmark, og i stedet taget en flot Højere Handelseksamen og butiksuddannelse, men sprang nu også til, mens tvillingerne gjorde deres skolegang til 9. klasse (public school i USA, senere privatskole i Danmark) derefter en flot matematisk studentereksamen på Virum Gymnasium, efter vi var flyttet nord for København.

Veneration for firmaet A. P. Møller var en afgjort faktor, som havde sit udspring i nogle uhyrlige olieforhandlinger med regeringen. Her havde vi et solidt, dygtigt foretagende overfor politikere der demonstrerede en himmelråbende inkompetence, som løb fra en aftale, og som i tåbelighed havde foræret Nordsøområder til Norge ! Disse begivenheder måtte få enhver rettænkende til at krumme tæer af skam. Så meget mere som A. P. Møller gik ind i 'olieeventyret' for at redde det på danske hænder, trods politikeres hån og ringeagt.

Hos os kender vi ikke til 'generationskløften' - vi er de bedste venner. Og mine sønner vidste hvad de ville, passede deres studier og forfulgte deres mål. Og jeg bakkede dem naturligvis op.

Iøvrigt besluttede de sig mens de endnu kunne vælge mellem de traditionelle to linier til søs, Bro & Dæk (navigatør, styrmand), eller Maskinen (maskinmester). Inden tvillingerne nåede gennem gymnasiet til Søfartsskolen, havde den nye duale uddannelse (styrmand + maskinmester, dobbelt uddannelse !) erstattet de traditionelle valg mellem bro og maskine. De fik intet valg, men fortsatte ufortrødent, og fik ved både Junior- og Seniorofficereksamen ACADEMIET's højeste karaktergennemsnit, og præmier. De klarer sig også flot ombord sidenhen, på broen såvel som i maskinen, løser problemer som andre har ladet ligge, og som Uddannelsesofficerer for medsejlende kadetter. Mere motiverede og loyale officerer kan intet rederi ønske sig !

Flinke sønner med de bedste resultater
Dual skibsofficer Dual skibsofficer Overstyrmand

Tre brødre ombord nyeste klasse Triple-E 2. generation MÆRSK containerskib tvillingerne Ebbe og Fini og storebror Jess Holsting
Certificerede Skibsførere, Master Marinere. Kaptajner / Dual Officerer / Dual Skibschefer.
Akademiets topkarakterer, og præmier for flid og interesse.
Instruktører, uddannelsesofficerer, og ulønnede i hvervekampagner til Skibsofficer.
Også i Søværnet med Inspektionsskibet VÆDDEREN, broen og maskinen, Nordatlanten, Grønland udenskærs / indenskærs og Prins Christians Sund.
Søværnets topbedømmelser.Se dig selv som skibsofficer i Mærsk !
Gå ombord !

Kogtved Søfartsskole                                                                  Søfartens ugentlige Positioner og Maritim Bulletin

Søfartens stolte, traditionsrige Søfartsskole i Kogtved              Søfartens avis, også online, ugentlige nyheder


Udvalgte postkort / hilsner fra hele verden


'Over de Syv Have' (flere havne i disse lande*) Angola, Argentina, Australien*, Bahamas, Bali, Belgien*, Borneo, Brasilien*, Brunei, Cameroun, Canada*, Caribien*, Chile, Columbia, Congo, England*, Elfenbenskysten, Filippinerne, Frankrig*, Ghana, Grønland*, Guinea, Holland*, Ildlandet, Indien*, Indonesien*, Island, Italien*, Jamaica, Japan*, Kina*, Korea*, Labuan, Malaysia*, Marokko, Mauritius, Mexico, Namibia, New Zealand*, New Guinea, Nigeria, Norge*, Oman, Panama*, Peru, Pitcairn Øen (sydlige Stillehav), Polen, Portugal, Rusland, Scotland*, Senegal, Shetlandsøerne, Singapore, Spanien*, Sri Lanka, Syd Afrika*, Syd Korea, Sverige*, Taiwan, Tyrkiet, Tyskland*, United Arab Emirates*, Ukraine, Uruguay, USA*, Ægypten, Ækvatorial Guinea

BEST FATHER    KRONBORG    DAD A STAR
Tre sømænd på landlov. Sejlede Mærskskib ind "MED KRONBORG OM STYRBORD" (se en video fra Atlanten / hør sangen)


Tvilling kaptajn med nyt skib fra værft.                  Storebror kaptajn med sit nye skib.                 Anden tvilling på vej.


Gæstebog                 PostkasseWebmaster Kjeld Holsting


Baggrunden tegnet / udviklet i programmet CorelDraw